Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit is opgebouwd uit circa 350 vaste meetpunten verspreid over geheel Nederland. In het meetnet wordt de kwaliteit van het ondiep en middeldiep grondwater in Nederland vastgesteld. Daartoe kan op elk meetpunt via een permanent geïnstalleerde grondwaterput het grondwater opgepompt worden vanaf een diepte van circa 10, 15 en 25 meter onder maaiveld.

Doelstelling

  • Het vaststellen van veranderingen van de kwaliteit van het ondiep en middeldiep grondwater in Nederland
  • Het beschrijven en verklaren van de waargenomen toestand en/of verandering in relatie tot milieudruk en beleidsmaatregelen

Wat doet het RIVM

  • Beheert alle grondwaterputten van het meetnet
  • Stelt de meetstrategie vast
  • Stelt de monsternemingsprotocollen op
  • Laat de monsternemingen uitvoeren
  • Laat de verzamelde monsters analyseren
  • Interpreteert de analysedata
  • Rapporteert over de gevonden resultaten en eventuele trends

Provinciale meetnetten: zelfde opzet als LMG

Samen met de provincies zijn na de inrichting van het LMG ook provinciale meetnetten grondwaterkwaliteit (PMG) ingericht. De PMG's komen wat betreft doelstelling, inrichting en gebruik overeen met het LMG, maar hebben vaak ook nog aanvullende doelstellingen, zoals de bewaking van de grondwaterkwaliteit in bijzondere gebieden.

Opdrachtgever

Het LMG wordt beheerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

 

Home / Onderwerpen / L / Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu