Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit

In het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) wordt op landbouwbedrijven en in bosgebieden de bodemkwaliteit in kaart gebracht. Het LMB, gericht op de chemische bodemkwaliteit, is in 2013 geïntegreerd met het biologische bodemmeetnet.

 

Monsternemer in een tulpenveld

In het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) werd van 1993-2010 de chemische bodemkwaliteit in kaart gebracht. Het LMB is in 2013 geïntegreerd met het biologische bodemmeetnet (BoBI). Het geïntegreerde bodemmeetnet valt sinds 2013 onder het onderzoeksprogramma “Bodem Ecosysteemdiensten Onderzoek” (BEO).

Het meetnet is zodanig ingericht dat relaties gelegd kunnen worden met belastinggegevens vanuit diffuse bronnen zoals de landbouw en depositie.

Doelstelling

  • Het vaststellen van veranderingen in de bodemkwaliteit
  • Het beschrijven en verklaren van de huidige bodemkwaliteit in relatie met milieudruk en beleidsmaatregelen

Wat doet het RIVM?

  • Stelt de meetstrategie vast
  • Stelt de monsternemingsprotocollen op
  • Laat de monsternemingen uitvoeren
  • Laat de verzamelde monsters analyseren
  • Interpreteert de analysedata
  • Rapporteert over de gevonden resultaten

Opdrachtgever

Het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

 

Home / Onderwerpen / L / Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu