Informatie Standaarden Infectieziekten (ISI)

Informatie Standaarden Infectieziekten (ISI) zijn publieksteksten gebaseerd op LCI-richtlijnen. In heldere taal wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen over het betreffende onderwerp.

 

De publieksteksten zijn te gebruiken door GGD-medewerkers bij patiëntenvoorlichting en het opstellen van informatiebrieven en folders. Ze worden ook 'In het kort' genoemd.
De teksten zijn gebaseerd op de LCI-richtlijnen en zijn verzorgd door het Landelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziektebestrijding (LOVI).

GGD-artsen en sociaal verpleegkundigen kunnen concept-ISI becommentariëren. Op dit moment staan er geen ISI open voor reacties. 

U vindt de ISI onder het kopje Veelgestelde Vragen links op deze pagina.

Home / Onderwerpen / I / Informatie Standaarden Infectieziekten (ISI)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu