Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Opsturen van serum & enveloppen

Uitslag

Extra variabelen

Algemene vragen

Contactgegevens

 • Zwangeren: neemt u a.u.b. contact op met uw counselor.
 • Proffesionals: u kunt e-mailen naar downsyndroom@rivm.nl, deze mailbox wordt gedurende de dag bijgehouden.

Vragen over Periodos

Hoe kan ik mij registereren als aanvrager?

 • Voor het aanvragen van een combinatietest bij RIVM-IDS dient u bij ons aangemeld te zijn als aanvrager en een contract te hebben met het 'regionaal centrum voor de prenatale screening' van uw eigen regio. U kunt zich aanmelden als aanvrager door het RIVM-IDS- aanmeldformulier in te vullen. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u opsturen naar downsyndroom@rivm.nl. Als uw volledig ingevulde aanvraagformulier is ontvangen en uw contract bij uw 'regionaal centrum voor de prenatale screening' is geverifieerd dan ontvangt u van ons het volgende:
 1. Als aanvrager krijgt u het materiaal om een serummonster veilig te verzenden automatisch opgestuurd. De verzendenveloppen worden in omloop gebracht tussen uw praktijk en het RIVM. Het is daarom noodzakelijk dat u opgeeft hoeveel verzendenveloppen voor combinatietest aanvragen u gelijktijdig denkt te gebruiken.
 2. Als aanvrager krijgt u per e-mail de benodigde informatie toegezonden over het aanvragen van de combinatietest via de Peridos digitale labaanvraag.
 3. Als aanvrager ontvangt u een e-mail met gebruikersnaam en wachtwoord voor de digitale RIVM uitslagendatabase. Hier kunt u uw uitslagen vinden van de combinatietest aanvragen die u heeft gedaan via een papieren aanvraagformulier(voor mensen zonder BSN).

Hoe kom ik aan folders over de combinatietest?

 • Zie hiervoor de pagina's over folders van het RIVM

Transporttijden

 • De transporttijden van de combinatietest zijn afhankelijk van de postbezorging. Deze bedragen gemiddeld zo'n 2 werkdagen.

Opsturen van serum & enveloppen

Hoe vraag ik extra enveloppen aan?

 • U dient hierover een e-mail te sturen naar downsyndroom@rivm.nl onder vermelding van het aantal gewenste extra verzendenveloppen(let op: u krijgt alle ingestuurde verzendenveloppen automatisch geretourneerd binnen ongeveer 3 werkdagen na uw verzending). Ook dient u uw praktijkadres te vermelden en daarbij aan te geven met welk echocentrum u eventueel samenwerkt.

Waarom zit er geen formulier in mijn geretourneerde envelop?

 • Als u de aanvraag digitaal via Peridos doet, heeft u geen papieren formulier meer nodig. Alleen als er sprake is van een uitzondering, zoals bij een zwangere zonder BSN, kunt u de aanvraag via  papieren formulier doen.

Uitslag

Ik kan de uitslagbrief niet vinden?

 • Algemeen: Direct na ontvangst op het laboratorium RIVM-IDS wordt uw aanvraag verwerkt. In principe vinden de analyses tweemaal per week plaats, op maandag en donderdag.
 • Voor de regio Groningen geldt: Mogelijk heeft RIVM-IDS de demografische en analytische gegevens nog niet ontvangen van het UMCG afdeling Bindingsanalyse. De status van uw aanvraag kunt u bij het UMCG afdeling Bindingsanalyse opvragen(tel. 050-36113022).
 • Mogelijk is er een verkeerde inzender opgegeven waardoor de uitslagbrief voor uw organisatie niet inzichtelijk is. Verzoeken tot het wijzigen van gegevens mag alleen via de e-mail: downsyndroom@rivm.nl

Waarom wordt mijn aanvraag afgekeurd?

 • Een belangrijke reden voor het afkeuren van het serummonster is het overschrijden van de transporttijd(meer dan 7 dagen transport). Om te voorkomen dat het serum ten onrechte wordt afgekeurd dient het gebruik van spijt-serum of opslag in de koelkast vermeld te worden op het aanvraagformulier

Ik kan niet meer inloggen op de RIVM downsyndroomscreening database.

 • Uw account is mogelijk verlopen. Verzoek tot het resetten van uw account kunt u richten aan e-mail: downsyndroom@rivm.nl. De toegang zal zo spoedig mogelijk worden hersteld.

Extra variabelen

Vanishing twins

 • Bij een 'vanishing twin' kan met name PAPP-A nog enige tijd in de circulatie verhoogd zijn ten opzichte van een eenling zwangerschap. Daarom is het van belang dit op het aanvraagformulier van de combinatietest te vermelden. Hierbij is het van belang te vermelden of er bij de 'vanishing twin' sprake is van een nog meetbare CRL op de bloedafnamedatum.

Gewicht

 • Het gewicht van de zwangere op de datum van bloedafname heeft invloed op de serumspiegels van PAPP-A en fß-hCG. Bij de berekening van de kans wordt voor het gewicht gecorrigeerd.

Familie anamnese?

 • Een eerdere zwangerschap van een kindje met het syndroom van Down of andere afwijkingen, of de aanwezigheid van dergelijke afwijkingen bij de zwangere zelf (‘eerste graad verwantschap’) kan invloed hebben op de risicoschatting. Zo is bijvoorbeeld de 'a priori' kans bij een eerdere Downsyndroom zwangerschap hoger dan normaal en dat leidt tot een hogere 1e trimester combinatietestuitslag.

Insuline- afhankelijke diabetes

 • De PAPP-A-waarden van diabetespatiënten zijn gemiddeld iets lager dan die in de normale populatie. Sommige afwijkingen komen bij diabetespatiënten meer voor. Bij de kansberekening wordt rekening gehouden met deze speciale omstandigheden.

IVF/ICSI-zwangerschap of eiceldonatie

 • Bij een zwangerschap die tot stand is gekomen met behulp van IVF of ICSI liggen de concentraties van PAPP-A en fß-hCG anders. Hiervoor wordt gecorrigeerd. Bij eiceldonaties wordt het 'a priori'-risico berekend met behulp van de leeftijd van de eiceldonor op het moment van de follikelpunctie. Gelieve altijd de eicel extractiedatum op te geven.

 

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu