Combinatietest Laboratorium RIVM

Het combinatietest laboratorium doet de combinatietest (CT). Deze test berekent de kans op de aanwezigheid van trisomie 13, 18 of 21 door meting van een hormoon en eiwit in combinatie met een echoscopische nekplooimeting en de leeftijd van de moeder. Hiernaast vervult dit laboratorium de rol van referentielaboratorium combinatietesten.

Algemene informatie

Contact: downsyndroom@rivm.nl

Home / Onderwerpen / I / Infectieziekte-informatie voor professionals / Combinatietest Laboratorium RIVM

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu