Infectieziekte-informatie voor professionals

Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) staat onder leiding van prof. dr. Jaap van Dissel. Het CIb bestaat uit vijf centra waar de werkzaamheden plaatsvinden. Dit zijn het: 

  • het centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
  • het centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten (EPII)
  • het centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (IDS)
  • het centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Z&O)
  • het centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV)

Signalering en alertering

Het CIb beheert verschillende berichtenservices die zijn bedoeld om professionals in de infectieziektebestrijding op de hoogte te houden van infectieziektesignalen:

  • Het Signaleringsoverleg, Signaleringsoverleg Zoönosen en het Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties & Antimicrobiële resistentie geven een overzicht van infectieziektesignalen en verschijnen op vaste momenten.
  • Inf@ct, Labinf@ct (en Vetinf@ct via het GD) zijn ‘alarmeringsservices’ en verschijnen onregelmatig. Ze worden verstuurd op die momenten dat het bestrijdingsbeleid wijzigt of als er reden is om te vragen om extra alertheid.
  • Humane en veterinaire partijen zorgen gezamenlijk voor de berichten van het Signaleringsoverleg Zoönosen en Vetinf@ct.
U kunt zich hiervoor aanmelden via:

http://signalen.rivm.nl

 

 

 

 

Home / Onderwerpen / I / Infectieziekte-informatie voor professionals

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu