Onderzoek naar hoofdluis

Het RIVM doet onderzoek naar hoofdluis. Het onderzoek 'Luis thuis?' is gericht op ouders. Zij kunnen aan het RIVM melden of ze thuis hoofdluis hebben of niet.

Luis thuis?

In Nederland wordt niet bijgehouden hoeveel mensen last hebben van hoofdluis. Het RIVM is daarom in 2015 begonnen met het onderzoek ‘Luis thuis?’,  zodat ouders kunnen melden of hun kind(eren) wel of geen last heeft/hebben van hoofdluis. Met dit onderzoek brengt het RIVM onder andere in kaart hoe vaak hoofdluis voorkomt, bij wie en of de huidige richtlijnen voor de bestrijding van hoofdluis passen bij de praktijk.

U kunt hoofdluis melden door een vragenlijst in te vullen. Vragen zijn bijvoorbeeld naar de leeftijd en het geslacht van uw kind(eren). Gaat u alleen kammen om van de luizen af te komen of gebruikt u ook een antihoofdluismiddel? En welk middel dan? We ontvangen ook graag meldingen van gezinnen met kinderen die (nog) geen hoofdluis hebben. 

Om een goed beeld te krijgen van de omvang van het probleem, is het nodig dat er veel deelnemers zijn aan het onderzoek. Wilt u mee doen? Graag! Ga hier direct naar de vragenlijst. 

Maandelijks onderzoek

Naast de (eenmalige) vragenlijst is er ook een maandelijkse vragenlijst. Daarmee kan het RIVM meer inzicht krijgen in bijvoorbeeld de duur van een hoofdluisuitbraak en of er verschillen zijn in het voorkomen van hoofdluis in de loop van de tijd.

Meedoen aan het maandelijkse onderzoek?

Wanneer u de vragenlijst invult, krijgt u aan het eind de vraag of u mee wilt doen aan de maandelijkse vragenlijst. Als u meedoet, krijgt u iedere maand per e-mail een korte vragenlijst waarin u per gezinslid aangeeft of hij/zij op dat moment hoofdluis heeft. Het invullen van deze maandelijkse vragenlijst duurt maximaal 2 minuten. 

Home / Onderwerpen / H / Hoofdluis / Onderzoek naar hoofdluis

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu