Hielprik voor professionals

Dit gedeelte van de website bevat belangrijke informatie voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de hielprik.

Doel van de hielprik

In de eerste week na de geboorte krijgt bijna elke baby in Nederland een hielprik. De screening van het hielprikbloed levert belangrijke informatie op over een aantal ernstige, zeldzame, aangeboren aandoeningen. Vroegtijdige opsporing hiervan is belangrijk om onomkeerbare schade aan de gezondheid te voorkomen of te beperken. Jaarlijks wordt de hielprik uitgevoerd bij ongeveer 175.000 pasgeborenen.

Informatie voor zorgprofessionals

Naast het draaiboek vinden zorgprofessionals hier ook andere documenten die zij voor hun werk nodig hebben, zoals checklists en folders. Alle documenten zijn te vinden in de kolom documenten en publicaties.

Digitale draaiboek hielprikscreening

U vindt het digitale draaiboek op www.draaiboekhielprikscreening.rivm.nl. Hier vindt u ook de pdf van het draaiboek.

Actuele afkapgrenzen en verwijstermijnen

Per 1 januari 2017 is een nieuwe versie beschikbaar van de actuele afkapgrenzen. Wat is gewijzigd?

Sinds de laatste editie is de volgende wijziging in de hielprikscreening doorgevoerd:

  • Wijziging Screening op HbH-ziekte en β-thalassemie major zijn officieel doel van de screening.
  • Wijziging in de afkapgrens voor HbH-ziekte (FAST-piek) is gewijzigd van 16% naar 18%.

Home / Onderwerpen / H / Hielprik voor professionals

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu