Stand van zaken griep

Op deze pagina vindt u de stand van zaken over het griepvirus in het seizoen 2016/2017. De meest recente data zijn voorlopige data van de voorgaande week. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken.

Stand van zaken tot en met 4 juni 2017

Na vijftien weken is de griepepidemie sinds 13 maart 2017 voorbij. In de week van 29 mei tot en met 4 juni 2017 (week 22) werden 14 mensen op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten gerapporteerd door de huisarts peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dit ligt onder de epidemische grens van 51 per 100.000 ingeschreven patiënten. Griepachtige klachten zijn acuut begin van koorts, in combinatie met hoesten, loopneus, keelpijn, hoofdpijn of spierpijn.

Monitoring sterftecijfers

Jaarlijks melden artsen in een beperkt aantal overlijdensgevallen influenza als primaire (onderliggende) doodsoorzaak van de overledene. Bij de directe aanleiding van het overlijden aan een andere doodsoorzaak kan influenza echter wel een rol gespeeld hebben, ook al staat dat niet vermeld op het overlijdenscertificaat. In samenwerking met het CBS wordt op basis van de totale sterfte (alle doodsoorzaken) met statistische modellen geschat of er oversterfte is. Tijdens de griepepidemie was in Nederland de sterfte in de leeftijdsgroep 75 en ouder sterk verhoogd ten opzichte van de sterfte die deze tijd van het jaar wordt verwacht. Dit is vergelijkbaar met het seizoen 2014/2015, toen ook veel influenzavirus type A(H3N2) werd aangetoond.
Influenza is een van de mogelijke oorzaken van oversterfte, maar deze kan ook worden veroorzaakt door de recente koude periode.

Virologische uitslagen

In week 22 van 2017 werd één keel- en neusmonsters afgenomen bij een patiënt met griepachtige klachten. In dit monster werd geen influenzavirus, RSV, rhinovirus of enterovirus aangetoond. Daarnaast werd in week 22 ook één monster afgenomen bij een patiënt met een andere acute luchtweginfectie. Ook hierin werd geen influenzavirus, RSV, rhinovirus of enterovirus aangetoond.

Na vijftien weken is de griepepidemie sinds 13 maart 2017 voorbij. In de week van 29 mei tot en met 4 juni 2017 (week 22) werden 14 mensen op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten gerapporteerd door de huisarts peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

Bron grafiek: RIVM en Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

Let op: de getallen boven de balken in de grafiek zijn de totale aantallen geteste monsters. Er kunnen dubbelinfecties voorkomen. Hierdoor kunnen de gestapelde proporties in de grafiek een hoger percentage monsters positief aangeven, dan in werkelijkheid het geval is.

Er zijn in de periode van 3 oktober 2016 tot en met 4 juni 2017 3371 influenzavirussen ontvangen door het ErasmusMC: 3281 maal type A (waarvan 2636 type A(H3N2), 7 maal type A(H1N1)pdm09, 1 maal type A(H1N1)sw) en 90 maal type B (waarvan 5 van de Victoria-lijn en 55 van de Yamagata-lijn).

Grafiek van het totale aantal en het type influenzavirussen dat in de afgelopen periode van 53 weken per week is aangetoond in Nederland en gerapporteerd aan de WHO (gedetecteerd in Peilstation monsters plus gestuurd aan het NIC ErasmusMC).

Gedurende het griepseizoen wordt er regelmatig een influenzanieuwsbrief uitgebracht. De meest actuele influenza nieuwsbrief is te vinden op de website van het NIC ErasmusMC.

Home / Onderwerpen / G / Griep / Surveillance / Stand van zaken griep

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu