Stand van zaken griep

Op deze pagina vindt u de stand van zaken over het griepvirus in het seizoen 2016/2017. De meest recente data zijn voorlopige data van de voorgaande week. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken.

Stand van zaken tot en met 15 januari 2017

Er is een griepepidemie in Nederland. In de week van 9 tot en met 15 januari 2017 (week 2) werden 122 mensen op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten gerapporteerd door de huisarts peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dat is voor de zevende achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000. Daarnaast wordt er ook griepvirus aangetoond bij patiënten met griepachtige klachten. 

In week 2 van 2017 werden 33 keel- en neusmonsters afgenomen bij pati?nten met griepachtige klachten. In deze monsters werd 9 maal (27%) influenzavirus type A(H3N2), 1 maal (3%) influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 8 maal (24%) RSV en 2 maal (6%) rhinovirus gevonden. In geen van de afgenomen monsters werd enterovirus aangetoond.

Let op: de getallen boven de balken zijn de totale aantallen geteste monsters. Er kunnen dubbelinfecties voorkomen. Hierdoor kunnen de gestapelde proporties in de grafiek een hoger percentage monsters positief aangeven, dan in werkelijkheid het geval is.

Bron: RIVM en Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

Jaarlijks melden artsen in een beperkt aantal overlijdensgevallen influenza als primaire (onderliggende) doodsoorzaak van de overledene. Bij de directe aanleiding van het overlijden aan een andere doodsoorzaak kan influenza echter wel een rol gespeeld hebben, ook al staat dat niet vermeld op het overlijdenscertificaat. Op basis van de totale sterfte (alle doodsoorzaken) kan met statistische modellen worden geschat of er oversterfte is. Influenza is een van de mogelijke oorzaken van oversterfte, maar deze kan ook worden veroorzaakt door andere factoren.

Virologische uitslagen

In week 2 van 2017 werden 33 keel- en neusmonsters afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten. In deze monsters werd 9 maal (27%) influenzavirus type A(H3N2), 1 maal (3%) influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 8 maal (24%) RSV en 2 maal (6%) rhinovirus gevonden. In geen van de afgenomen monsters werd enterovirus aangetoond. Daarnaast werden in week 2 22 monsters afgenomen bij patiënten met een andere acute luchtweginfectie. Hierin werd 7 maal (32%) influenzavirus type A(H3N2), 2 maal (9%) RSV en 2 maal (9%) rhinovirus gevonden. In geen van de afgenomen monsters werd enterovirus aangetoond.

Er zijn in de periode van 3 oktober 2016 tot en met 8 januari 2017 960 influenzavirussen ontvangen door het ErasmusMC: 942 maal type A (waarvan 753 type A(H3N2), 4 maal type A(H1N1)pdm09, 1 maal type A(H1N1)sw) en 18 maal type B (waarvan 1 van de Victoria-lijn en 5 van de Yamagata-lijn).

Grafiek van het totale aantal en het type influenzavirussen dat in de afgelopen periode van 53 weken per week is aangetoond in Nederland en gerapporteerd aan de WHO (gedetecteerd in Peilstation monsters plus gestuurd aan het NIC ErasmusMC).

Gedurende het griepseizoen wordt er regelmatig een influenza nieuwsbrief uitgebracht. De meest actuele influenza nieuwsbrief is te vinden op de website van het NIC ErasmusMC.

Home / Onderwerpen / G / Griep / Surveillance / Stand van zaken griep

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu