Bijwerkingen

U kunt van de griepprik de eerste dag wat pijn, roodheid of een lichte zwelling hebben op de plaats van de prik (de bovenarm). Dit gaat vanzelf over binnen één tot twee dagen.

Vaccins

Heeft de griepprik bijwerkingen?

Sommige mensen voelen zich na de griepprik een aantal dagen wat minder lekker. Van de griepprik kunt u geen griep krijgen. Klachten als lusteloosheid, hoofdpijn en verhoging kunnen voorkomen op de dag nadat de griepprik is toegediend. Dit gebeurt dan vooral bij kinderen die nog niet met een griepvirus in aanraking zijn gekomen. In zeer zeldzame gevallen worden mogelijke ernstige bijwerkingen gemeld.

Melden van een bijwerking

Als u denkt een bijwerking te hebben van de griepprik, bespreek dit dan met uw huisarts. Die kan mogelijke bijwerkingen melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb.

U kunt ook zelf mogelijke bijwerkingen melden bij Bijwerkingencentrum Lareb.


Het Bijwerkingencentrum Lareb brengt jaarlijks een rapport uit over de gemelde bijwerkingen van seizoensgriepvaccinatie.

Rapportage meldingen griepvaccin seizoen 2013-2014

In het seizoen 2013-2014 ontving Bijwerkingencentrum Lareb 348 meldingen van mogelijke bijwerkingen na vaccinatie met een griepvaccin. Het aantal meldingen is toegenomen met 57,5% ten opzichte van vorig seizoen.

Van de 348 meldingen waren er negentien ernstig volgens de internationale criteria. De aard van de meldingen is in lijn met de afgelopen jaren. Bij veel meldingen ging het om één of meerdere bekende bijwerkingen, zoals een ontsteking op de injectieplaats, hoofdpijn, spierpijn of een algeheel gevoel van malaise. Het aantal meldingen van een uitgebreide zwelling op de injectieplaats (ELS) steeg dit seizoen met twintig meldingen tot 37 meldingen. In 2012 rapporteerde Bijwerkingencentrum Lareb deze opvallende bijwerking aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen met de aanbeveling om deze bijwerking op te nemen in de bijsluiter. Afgezien hiervan zijn er geen signalen gevonden voor bijzondere, nieuwe of verontrustende bijwerkingen.

Overzicht van meldingen griepvaccin in de afgelopen 3 jaar

Bijwerkingencentrum Lareb ontving in de griepvaccinatieseizoenen 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013 in totaal 531 meldingen na toedienen van de seizoensinfluenzavaccins. In 32 gevallen (6%) betrof het een ‘ernstige’ melding, waarbij meestal sprake was van een ziekenhuisopname. Er waren 2 meldingen van overlijden, waarbij een relatie met de vaccinatie als ‘onwaarschijnlijk’ werd beoordeeld. De meldingen hadden betrekking op 961 mogelijke bijwerkingen. Bij 256 bijwerkingen (ruim een kwart) waren er ontstekingsverschijnselen op de injectieplaats. Daarnaast werden hoofdpijn (101), spierpijn (90) en koorts (86) het meest gemeld. Opvallend waren 26 meldingen van een zeer uitgebreide ontstekingsreactie (extensive limb swelling) rond de injectieplaats. Het ontstaansmechanisme hiervan is onbekend. Het aantal gemelde bijwerkingen is laag in vergelijking tot het grote aantal vaccinaties van ongeveer 3,5 miljoen. Uit de aard van de meldingen is gebleken dat er geen sprake is geweest van bijzondere of verontrustende signalen en kunnen we concluderen dat het gaat om een veilig vaccin.

Meer informatie over het melden van bijwerkingen, bijwerkingen en Bijwerkingencentrum Lareb is te vinden via www.lareb.nl.

Home / Onderwerpen / G / Griep / Griepprik / Bijwerkingen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu