Gezonde Wijk

Op de startpagina Gezonde Wijk in de Handreiking Gezonde Gemeente van Loketgezondleven.nl vindt u informatie, tips en praktijkvoorbeelden om samen te werken aan wijkgerichte gezondheidsbevordering.

Wijkgerichte gezondheidsbevordering, ook wel Gezonde Wijkaanpak of communitybenadering genoemd, richt zich op het versterken van gezondheid en welzijn van bewoners in een wijk, buurt of dorp. De wijk raakt direct de gezondheid van bewoners. Een gezonde wijk draagt bij aan de kansen die mensen hebben om zichzelf te ontwikkelen en te participeren in de maatschappij.

De belangrijkste onderdelen van wijkgerichte gezondheidsbevordering staan overzichtelijk in de infographic Gezonde Wijkaanpak.

Kinderen in schommel

Home / Onderwerpen / G / Gezonde Wijk

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu