RIVM_Logo

GCN concentratiekaartbestanden toekomstige jaren

In het kader van natuur- en milieubeleid maakt het RIVM jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland voor het achterliggend jaar en voor een aantal toekomstige jaren. De data achter de concentratiekaarten voor de toekomstige jaren zijn hier te downloaden.

De gegevens zijn per stof en jaar opgenomen in een zip-file. Elke zip-file bevat tevens een "Readme-bestand" met een beschrijving van de data. Het betreft hier de prognoses uit de GCN-rapportage 2016. Prognoses uit eerdere GCN-rapportages zijn niet beschikbaar.

 
Concentratiekaartgegevens voor toekomstige jaren

Stof

2020

2025

2030

Ammoniak (NH3)

Zip, 322 kB

Zip, 321 kB

Zip, 321 kB

Elementair koolstof (EC) 1)

Zip, 467 kB

Zip, 462 kB

Zip, 457 kB

Fijn stof (PM10)

Zip, 412 kB

Zip, 410 kB

Zip, 407 kB

Fijn stof (PM2.5)

Zip, 413 kB

Zip, 417 kB

Zip, 428 kB

Ozon (O3) 2)

Zip, 432 kB 

Zip, 429 kB

Zip, 425 kB

Stikstofdioxide (NO2)

Zip, 465 kB

Zip, 468 kB

Zip, 474 kB

Stikstofoxiden (NOx)

Zip, 459 kB

Zip, 463 kB

Zip, 463 kB

Zwaveldioxide (SO2)

Zip, 282 kB

Zip, 284 kB

Zip, 287 kB

1) De kaarten voor EC zijn indicatief. Ze kunnen het best worden gebruikt in relatieve zin, voor het vergelijken van de effecten van maatregelen. Aan de absolute waarde van de concentraties moet vooralsnog minder waarde worden gehecht.
2) De kaarten van ozon zijn bedoeld voor het gebruik in lokale modellen, zoals het CAR-model, voor het berekenen van NO2-concentraties uit NOx-concentraties. De ozonkaarten voor 2020-2030 zijn niet geschikt om een getrouw beeld te geven van de toekomstige luchtkwaliteit met betrekking tot ozon.
Bron: RIVM, 2016

Home / Onderwerpen / G / GCN & GDN kaarten 2016 / Concentratiekaarten / GCN concentratiekaartbestanden toekomstige jaren

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu