RIVM_Logo

Downscreening en Structureel Echoscopisch Onderzoek: Professionals

Informatie over de prenatale screening op downsyndroom, trisomie 18, 13 en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO of 20 wekenecho).

Wat is het doel?

Het doel van prenatale screening op downsyndroom en het SEO is om aanstaande ouders die dat willen, tijdig te informeren over de eventuele aanwezigheid van een of meer aandoeningen, zodat zij een keuze kunnen maken uit verschillende handelingsopties.

Counseling staat centraal

Elke zwangere wordt gevraagd of ze informatie wil over de screening op downsyndroom en het SEO. Zo ja, dan volgt een counselingsgesprek. Tijdens dit gesprek ontvangt de zwangere informatie over beide screeningen en krijgt ze begeleiding bij het maken van een keuze om hier al dan niet aan deel te nemen.

Het draaiboek

Het draaiboek beschrijft wat nodig is om de prenatale screening binnen de kwalitatieve kaders te laten verlopen. Het is bindend voor de partijen die bij de uitvoering van dit bevolkingsonderzoek betrokken zijn.

Home / Onderwerpen / D / Downscreening en Structureel Echoscopisch Onderzoek: Professionals

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu