C

 • Calicivirusinfectie

  Norovirussen zijn kleine, zeer besmettelijke virussen die 'buikgriep' veroorzaken (een ontsteking van het maagdarmkanaal). Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep waarvan ongeveer een half miljoen gevallen wordt veroorzaakt door het norovirus.

 • Campylobacter
 • Candida

  Candida is een schimmelinfectie die veroorzaakt wordt door gistachtige schimmels. Een gist die vaak bij de mens wordt aangetroffen is de Candida albicans.

 • Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae

  Sommige Enterobacteriaceae-stammen produceren carbapenemase, wat resistentie voor carbapenem-antibiotica zoals imipenem en meropenem tot gevolg heeft. Deze stammen vormen een belangrijke bedreiging voor de klinische patiëntenzorg en openbare gezondheidszorg.

 • CAROLA

  CAROLA is het rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico's van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. Het acroniem CAROLA staat voor Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas.

 • Cervixkanker
 • Chikungunya

  Chikungunya is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het virus komt voor in (sub)tropische gebieden en wordt overgedragen door muggen die overdag steken.

 • Chlamydia trachomatis

  In Nederland is chlamydia de meest voorkomende bacteriële soa.

 • Cholera

  Cholera wordt veroorzaakt door de bacterie Vibrio cholerae en wordt gekenmerkt door heftige, waterige diarree. Tegenwoordig is cholera een importziekte en zeer zeldzaam in Nederland.

 • Chroom-6 en CARC

  Het RIVM voert twee onderzoeken uit naar de risico’s van blootstelling aan chroom-6 en Chemical Agent Resistant Coating (CARC) voor de gezondheid.

 • Clostridium difficile

  De bacterie Clostridium difficile is een veroorzaker van diarree en darminfecties, vooral in zorginstellingen. Door antibioticagebruik is de weerstand van ziekenhuispatiënten lager en daardoor kan Clostridium diffficile gemakkelijk een infectie veroorzaken.

 • Consexpo

  ConsExpo is een computerprogramma waarmee de blootstelling aan stoffen in consumentenproducten kan worden geschat en beoordeeld. Het gaat hierbij om stoffen als verf, schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten. Het model is ontwikkeld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In oktober 2016 is een verbeterde, web-based versie gelanceerd.

 • Consumentenblootstelling chemische stoffen

  Consumenten worden regelmatig blootgesteld aan chemische stoffen die in alledaagse consumentenproducten zitten of die uit producten vrij kunnen komen. Het gaat dan om consumentenproducten zoals verf, cosmetica, deodorant en-, schoonmaakmiddelen. Chemische stoffen in deze producten mogen geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren.

 • Coordination Centre for Effects (CCE)
 • Cosmeticaklachten

  Elk jaar gaan in Nederland miljoenen cosmetische producten over de toonbank. Cosmetica zijn veilig, maar soms komen klachten voor zoals jeuk, uitslag, rode ogen of overgevoeligheidsreacties.

 • Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM)

  Bij het RIVM is het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) ondergebracht. Het CAM heeft tot taak om op de Nederlandse markt nieuw verschenen drugs aan een multidisciplinaire risicobeoordeling te onderwerpen. Op basis hiervan adviseert het CAM de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over toepasselijke maatregelen. Daarnaast heeft het CAM tot taak nieuwe drugs vroegtijdig te signaleren.

 • Coördination Centre for the Effects

  Ecosystemen verarmen als luchtverontreinigende stoffen neerslaan in de natuur. Dit probleem overstijgt de grenzen van landen en maatregelen raken aan andere beleidsvelden. Daarom informeert het Coördination Centre for the Effects (CCE) beleidsmakers over de effecten van luchtverontreiniging op verschillende ecosystemen en het rendement van maatregelen.

 • Creutzfeldt-Jakob klassiek

  De ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) is een zeldzame hersenziekte die behoort tot de sponsvormige hersenafwijkingen. Deze afwijkingen worden zeer waarschijnlijk veroorzaakt door een infectieus eiwit, het zogeheten prion. CJD leidt tot snel verlopende dementie, stijfheid, problemen met zien, spraakstoornissen en coördinatiestoornissen. CJD treft merendeels oudere mensen en kent een dodelijke afloop.

 • Creutzfeldt-Jakob variant

  De ziekte van Creutzfeldt-Jakob variant (vCJD) is een zeldzame hersenziekte die behoort tot de sponsvormige hersenafwijkingen. Verondersteld wordt dat vCJD is gerelateerd aan de gekkekoeienziekte (BSE). vCJD leidt tot psychiatrische stoornissen en toenemende onzekerheid bij het lopen en maken van bewegingen. De ziekte komt merendeels voor bij jonge mensen en heeft een dodelijke afloop.

 • Cryptosporidiose

  Cryptosporidiose wordt veroorzaakt door een eencellige parasiet (protozo): Cryptosporidium.

 • Cytomegalovirusinfectie

  CMV wordt veroorzaakt door het cytomegalovirus (CMV), die behoort tot de groep van de herpesvirussen.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu