Bijsluiters vaccins

Elk vaccin heeft een specifieke bijsluiter met informatie over doel, gebruik, samenstelling, dosering en mogelijke bijwerkingen van het product. De bijsluiter is wettelijk verplicht en wordt streng gecontroleerd, in Nederland door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Pas als de tekst volledig en helder is, en gestaafd wordt met wetenschappelijk onderzoek, mag een bijsluiter gedrukt en verspreid worden.

Hoewel veel bijsluiters worden getest op leesbaarheid door een consumentenpanel, vinden veel mensen dat de bijsluiter lastig te lezen is. Dit komt vooral door alle medische termen die hierin genoemd worden. Om deze reden worden soms aparte bijsluiters gemaakt voor de gebruiker van het vaccin.

In de bijsluiter is veel aandacht besteed aan bijwerkingen. Dit is geen afspiegeling van de kans dat deze optreden. De producent is verplicht om elke klacht die er na gebruik van het vaccin ooit geweest is in de bijsluiter te zetten. Slechts een heel klein percentage van deze klachten blijkt echt met de vaccinatie in verband gebracht te kunnen worden.

Als u geen bijsluiter heeft ontvangen, kunt u hiernaar vragen bij de voorschrijvend arts, het consultatiebureau of de GGD. Hier kunt u ook terecht met vragen over de bijsluiter.

 

Home / Onderwerpen / B / Bijsluiters vaccins

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu