RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Congres Bevolkingsonderzoeken naar kanker

'De bevolkingsonderzoeken op het spoor'


Op donderdagmiddag 9 november 2017 staan de bevolkingsonderzoeken naar kanker in de schijnwerpers.

Dit gebeurt tijdens het congres ‘De bevolkingsonderzoeken op het spoor’ dat het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek organiseert in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Het congres is bedoeld voor stakeholders die betrokken zijn bij de bevolkingsonderzoeken naar kanker.

“De bevolkingsonderzoeken op het spoor“

Het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is per 2017 ingevoerd, het bevolkingsonderzoek darmkanker is in 2019 volledig uitgerold en het bevolkingsonderzoek borstkanker is volop in beweging op weg naar ‘BK 2020’. Graag kijken wij met u naar de vervolgstations op de route van de bevolkingsonderzoeken in de komende jaren.


Spoorboekje


12.00 uur Inchecken Station Maliebaan – Spoorwegmuseum

Er staat een lunch klaar, verzorgd door Railcatering

13.00 uur Startsein

Welkomstwoord door dagvoorzitter, drs. J. (Jaap) van Delden MBA, centrumhoofd Centrum voor Bevolkingsonderzoek, RIVM

13.10 uur Volgende halte: Big data in de oncologische zorg

Prof. dr. P. (Philippe) Lambin, hoogleraar radiotherapie, hoofd vakgroep Radiotherapie Maastricht University

Foto Philippe LambinIn de oncologische zorg is de grote uitdaging dat iedere tumor anders is en er een enorm scala aan behandelmogelijkheden is om uit te kiezen. Phillippe Lambin laat zien hoe big data kunnen bijdragen aan een zoektocht naar relevante biomarkers. Met als uiteindelijk doel de optimale behandeling voor ieder individu te kunnen bepalen. Daarbij komen uiteraard ook vraagstukken op het gebied van privacy en gegevensbescherming aan de orde.

13.50 uur  Volgende halte: ‘Als ik straks maar geen spijt krijg’. De maatschappelijke context van het bevolkingsonderzoek

Prof. dr. M. (Marli) Huijer, hoogleraar publieksfilosofie EUR, voormalig Denker des Vaderlands, filosoof/arts

Foto Marli HuijerZijn mensen vrij in hun keuzes? Of is de context doorslaggevend? Hoe zit dat bij bevolkingsonderzoek naar kanker? In haar inleiding beschrijft Huijer de complexe maatschappelijke achtergrond waarbinnen mensen over deelname aan bevolkingsonderzoeken naar kanker besluiten. De houding van de overheid, de wetenschappelijke controverses over screening, de maatschappelijke tendens om alle risico’s uit het leven te bannen en de door screening geïnduceerde ‘geanticipeerde beslissingsspijt’ – dat alles beïnvloedt de besluitvorming. Hoe kunnen professionals in het werkveld van het bevolkingsonderzoek naar kanker rekening houden met die context?

14.30 uur Pauze en Overstappen naar perron A, B of C voor de workshops


15.00 uur Vertrek workshops

A.    Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker blijft in beweging

Dr. N. (Nynke) van der Veen, programmamanager bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Het vernieuwde bevolkingsonderzoek is in 2017 gestart. Maar het is tijd om de blik ook al op de toekomst te richten. Naar aanleiding van de monitorgegevens van het vernieuwde bevolkingsonderzoek, moeten we bekijken of bijsturing nodig is. Daarnaast zijn er continue ontwikkelingen waarop we moeten anticiperen. Bijvoorbeeld de inzet van de zelfafnameset en de instroom van gevaccineerde vrouwen in 2023. Tijdens deze workshop willen wij met u in discussie over de ontwikkelingen en deze plaatsen in de tijd.

B.    Spoorzoeken in het te ontginnen land van data uit de borstkankerscreening

Dr.ir. N. (Nynke) de Jong, programmamanager bevolkingsonderzoek borstkanker

Het bevolkingsonderzoek borstkanker wordt in ieder geval tot het jaar 2020 op een aantal fronten geoptimaliseerd doordat nieuwe mammografen en een nieuw beeldopslag- en beeldbewerkingssysteem aanbesteed zijn. Daarnaast wordt het onderliggende IT-systeem vernieuwd. In deze workshop gaan wij met u op zoek naar de (on)mogelijkheden van het gebruik en ontsluiten van de gegevens uit het bevolkingsonderzoek borstkanker in relatie tot overige overheidsinitiatieven en zich snel ontwikkelende ondersteunende computertechnieken.

C.    Het volgende station van het bevolkingsonderzoek darmkanker

L. (Lydia) Paauw, MSc en drs. M. (Monique) van Wieren, programmamanagers bevolkingsonderzoek darmkanker

In 2019 is het bevolkingsonderzoek darmkanker volledig ingevoerd en breekt er een nieuwe fase aan. Tijd om stil te staan én vooruit te blikken. Door grote inzet van vele betrokkenen verloopt de uitrol succesvol. Tegelijkertijd zijn er altijd zaken die voor verbetering vatbaar zijn. In deze workshop richten wij ons op het proces van de darmkankerscreening: waar liggen kansen om het huidige proces te verbeteren en op welke punten is behoefte aan verandering? Samen met u willen wij brainstormen over procesoptimalisaties binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker vanaf 2019.


16.00 uur Volgende halte: De toekomst van zorg, reset uw mentale software

T. (Tony) Bosma, Futurist / Trendwachter

Foto Tony BosmaIn een multimediale en zeer beeldende sessie gaat Tony Bosma in op de toekomst van zorg. Geen extrapolatie van het heden maar prikkelende inzichten over hoe fundamenteel de medische wereld aan het veranderen is. Technologie in combinatie met de veranderende mindset bij mensen maken dat verandering aan de orde van de dag is. Juist de medische sector zal meer dan ooit veranderen. Tenminste dat is wat steeds meer mensen claimen. In een rollercoaster van 25 minuten hoort u de allerlaatste prikkelende voorbeelden en krijgt u een beeld van de mogelijke nabije toekomst. Geen dromerige vergezichten maar een realistisch beeld van de trends in, en de toekomst van, zorg.

16.25 uur Laatste fluitsignaal

Dagvoorzitter, drs. J. (Jaap) van Delden, MBA

16.30 uur Uitchecken via de restauratiewagon (borrel)


Aanmelden


Geef bij aanmelding door aan welke workshop u wilt deelnemen, zodat daar rekening mee gehouden kan worden bij het inrichten van de workshops. Daarnaast kunt u aangeven met welk vervoersmiddel u verwacht te komen.


Locatie en routebeschrijving


Spoorwegmuseum
Maliebaanstation
3581 XW Utrecht

Het spoorwegmuseum is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (bus en (pendel)trein (halte Maliebaan)).
Verder is het in circa 25 minuten wandelend te bereiken vanaf Centraal Station en in 10 minuten per fiets (OV-fiets).

Meer informatie over de bereikbaarheid:
www.spoorwegmuseum.nl
www.spoorwegmuseum.nl/#!/praktische-info/bereikbaarheid


Contact


Voor vragen over uw registratie of logistieke zaken, kunt u contact opnemen met Janneke Mulder van het congresbureau: janneke@facetwo.nl
Heeft u inhoudelijke vragen over het congres, neem dan contact op via cvb@rivm.nl