Achtergrondinformatie

Hier vindt u meer informatie over de organisatie van de bevolkingsonderzoeken in Nederland en de theoretische achtergronden van screening.

Screening: de theorie

Meer informatie over de theoretische achtergronden van screening vindt u onder Screening: de theorie. Hier kunt u lezen wanneer een test in aanmerking komt om in een screening of bevolkingsonderzoek te worden aangeboden. Welke criteria worden daarbij gehanteerd? Wat is er wettelijk geregeld over bevolkingsonderzoek en screeningen. Wie bieden screeningen aan? Wat betekent de testuitslag en hoe zeker is het dat de test de mensen met de aandoening eruit haalt? Wat zijn nevenbevindingen, en wanneer is er sprake van overdiagnostiek en overbehandeling?

Bevolkingsonderzoek: de organisatie

Wat gaat er vooraf aan de beslissing om een bevolkingonderzoek in te voeren? Wie zijn er betrokken bij de organisatie van een bevolkingsonderzoek, de logistiek en de uitvoering? Hoeveel mensen worden er jaarlijks onderzocht en hoeveel mensen blijken de aandoening te hebben? Dit zijn vragen die besproken worden onder Bevolkingsonderzoek: de organisatie.

Home / Onderwerpen / B / Bevolkingsonderzoeken en screeningen / Achtergrondinformatie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu