BRMO

Micro-organismen die resistent zijn tegen de eerstekeuze-antibiotica of tegen meerdere groepen antibiotica noemen we Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO).

Resistentie van micro-organismen tegen meerdere groepen antibiotica komt steeds meer voor. Het gevolg is dat uitgeweken moet worden naar reservemiddelen waartegen ook in toenemende mate resistentie dreigt te ontstaan. Verspreiding van BRMO vormt een serieuze bedreiging voor zorginstellingen. Hoe complexer en intensiever de medische zorg, hoe groter de bedreiging. Patiënten die een infectie hebben met een BRMO zullen in de regel langer opgenomen blijven in het ziekenhuis en mogelijk een slechtere prognose hebben. De meerkosten voor verlengde- en intensievere therapie kunnen aanzienlijk zijn, maar zijn moeilijk te voorspellen. Daarnaast zijn er vergaande gevolgen voor de continuïteit van zorg (door bijvoorbeeld opnamestop).

Bacteriën behorend tot BRMO anders dan MRSA, XDR-TB en gonokokken

Naam bacterie

 

Meest gebruikte term voor bijzonder resistentie

 

Enterobacteriaceae zoals:

  • Escherichia spp
  • Klebsiella spp
  • Protheae spp
  • Derdegeneratie-cefalosporinesresistentie: ESBL
  • Carbapenem-resistentie: CPE, dit omvat o.a. KPC, OXA-48, IMP, VIM en NDM
  • Fluorochinolonen- en aminoglycosiden-resistentie (dubbelresistentie)

Stenotrophomonas maltophilia

 

-

Acinetobacter spp

-

Pseudomonas aeruginosa

Carbapenem-resistentie: VIM

Enterococcus faecium

Vancomycine- + amoxicillineresistentie: VRE

 


 

 

Overzicht beschikbare richtlijnen MRSA en BRMO per zorgverlenende instelling/zorgverlener

Instelling

Richtlijnen

Ziekenhuizen

Verpleeg-/verzorgingshuizen

Thuiszorginstellingen

Revalidatiecentra

Psychiatrisch ziekenhuis/GGZ-instelling

  • WIP-richtlijn MRSA [VWT - Verpleeghuis] of [VWT - Verzorgingshuis] of [ZKH]*
  • WIP-richtlijn BRMO [VWK] of [ZKH]*

In de LCHV-Hygiënerichtlijnen voor psychiatrische instellingen wordt verwezen naar de WIP-richtlijnen.

Verstandelijk beperkten-zorg

 

Huisartsen

 

MRSA en BRMO worden niet in de WIP-richtlijn Infectiepreventie in de huisartspraktijk genoemd.

Fysiotherapiepraktijken

Ambulance

Consultatiebureaus

 

 

Tandheelkundige praktijken

MRSA en BRMO worden niet in de WIP-richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk genoemd.

Overige instellingen, bijvoorbeeld (medische) kinderdagverblijven, verloskundigenpraktijken, thuissituatie/mantelzorg

LCI-richtlijn Staphylococcus aureus-infecties inclusief MRSA

LCI-richtlijn BRMO

* welke richtlijn van toepassing is per situatie beoordelen (woonvorm/wie verleent (medische) zorg/risicogroep/risicofactoren)

 

Presentatie BRMO

In de Powerpoint-presentatie BRMO (klein) (groot) wordt de richtlijn op een leuke manier gepresenteerd.

 

 

Home / Onderwerpen / B / BRMO

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu