Wat is antibioticaresistentie

Alle mensen dragen bacteriën bij zich. Van sommige bacteriën kunnen we ziek worden. Om weer te herstellen is soms antibiotica nodig. Een belangrijk nadeel van antibiotica is dat bacteriën er ongevoelig voor kunnen worden. We noemen dat resistentie. Infecties met resistente bacteriën zijn moeilijker te behandelen.

Antibiotica

Hoe vaker je antibiotica gebruikt, hoe groter de kans dat bacteriën resistent worden. Daarom is het belangrijk dat artsen alleen antibiotica voorschrijven als dat echt nodig is, en dat patiënten antibiotica zorgvuldig gebruiken. Bekijk ook de animatie Hoe ontstaat antibioticaresistentie?

Resistentie in Nederland

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. In Nederland komen relatief weinig resistente bacteriën bij mensen voor. In de meeste andere landen is dit een veel groter probleem. Dit komt, omdat je in Nederland alleen antibiotica kunt krijgen als een arts dit voorschrijft. Daarnaast zijn zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, alert op deze problematiek. Als iemand in een zorginstelling een infectie heeft met een  resistente bacterie, dan wordt deze patiënt apart verzorgd en neemt het verplegend personeel strikte hygiënemaatregelen. Zo wordt voorkomen dat andere mensen ziek worden van deze bacterie. Echter, aangezien bacteriën zich niet aan grenzen houden, en er veel internationaal verkeer is, is het belangrijk om hier alert op te zijn.

Verspreiding

Hoe goed we in Nederland ook omgaan met antibiotica, mensen kunnen ongemerkt resistent bacteriën oplopen. Bijvoorbeeld via een opname in een verpleeghuis, bij ziekenhuisopnames in het buitenland of door contact met (boerderij)dieren. Het is van belang te voorkomen dat resistente bacteriën zich verspreiden. Vooral voor kwetsbare mensen kan dit tot problemen leiden. Verspreiding kan worden voorkomen door goede hygiëne, zoals handen wassen. En door inzicht te krijgen in welke mensen drager zijn van resistente bacteriën. Bekijk ook de animatie Hoe voorkom je verspreiding van resistente bacteriën?

Meer informatie

Ga voor meer informatie over antibiotica en antibioticaresistentie naar de pagina 'vragen en antwoorden over antibioticaresistentie'

 

 

Hoe ontstaat antibioticaresistentie

Hoe voorkom je verspreiding van resistente bacteriën?

Home / Onderwerpen / A / Antibioticaresistentie / Wat is antibioticaresistentie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu