Symposium Antibioticaresistentie en ouderenzorg

Op 14 november werd het symposium Antibioticaresistentie en Ouderenzorg gehouden. Zo'n 600 professionals die in de praktijk te maken hebben met antibioticaresistentie, hygiëne, infectiepreventie en ouderenzorg kwamen in Utrecht bijeen voor een succesvolle middag met veel discussie.

De organisatie was in handen van het ministerie van VWS en het RIVM, in samenwerking met Vilans, kennisinstituut voor langdurende zorg. Het symposium werd gehouden in het kader van de Europese Antibioticadag.

Een verslag van de dag volgt nog

symposium antibioticaresistentie en ouderenzorg

Jaap van Dissel op symposium antibioticaresistentie en ouderenzorg

workshop symposium antibioticaresistentie en ouderenzorg

handtekening symposium antibioticaresistentie en ouderenzorg

VR-bril antibioticaresistentie

Goodiebag symposium antibioticaresistentie en ouderenzorg

Het programma zag er als volgt uit:

Programma

12.00-13.00 uur ontvangst & registratie met inlooplunch
13.00-14.15 uur

plenaire programma

14.15-14.30 uur wisseltijd
14.30-15.30 uur workshopronde 1
15.30-15.45 uur wisseltijd
15.45-16.45 uur workshopronde 2
16.45-17.30 uur afsluiting en borrel

* Tijdens het plenaire programma was er aandacht voor actuele ontwikkelingen in de strijd tegen antibioticaresistentie en komen onderwerpen aan de orde als het programma aanpak antibioticaresistentie verpleeghuiszorg, hygiënisch handelen en passend antibioticagebruik.

Dagvoorzitter: Katinka Baehr

Workshopronde 1

 

1. ‘To type or not to type MRSA, that’s the question!’

Door: Thijs Bosch (RIVM)
Het typeren van MRSA kan zeer waardevol  zijn in de ouderenzorg. Bijvoorbeeld voor het achterhalen van transmissieketens. In deze interactieve workshop leert u meer over het nut en noodzaak van het typeren en hoe dit in z’n werk gaat.
Doelgroep:  deskundigen infectieziekten preventie, arts-microbiologen, verpleegkundigen en infectiologen

2. CPE in het verpleeghuis! Wat nu?

Door: Marc Bonten (RIVM, UMC Utrecht) & Cees Hertogh (RIVM, VU Medisch Centrum)
Hoe voorkom je dat een resistente bacterie (bijvoorbeeld CPE) in het verpleeghuis zich verder verspreidt naar het ziekenhuis of vice versa? En hoe werk je daarbij samen? In deze workshop gaan we in op de verspreiding van resistentie tussen zorginstellingen. Discussie aan de hand van een interactieve quiz.
Doelgroep: alle doelgroepen

3. Koffie met een kweekstok: dilemma's en ervaringen rondom een grootschalige uitbraak

Door:   Pieter Schimmel (Zorggroep Noordwest-Veluwe), Arine Bakker (St. Jansdal) & Anneke Bruinink (Zorggroep Noordwest-Veluwe)
In deze workshop deelt Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe hun dilemma's en ervaringen vanuit verschillende perspectieven (cliënt, medewerkers, management en regionale samenwerking) rondom een grootschalige uitbraak van MRSA en cohortverpleging in een verpleeghuis.
Doelgroep: alle doelgroepen

4. Wie gaat dat betalen? De financiële gevolgen van een uitbraak

Door: Lilianne de Regt (NZa), Marc van Eck (ActiZ) en Paul Bijkerk (RIVM)
Bij een uitbraak met een resistente bacterie speelt geld ook een rol.  In deze workshop worden de financiële gevolgen van een uitbraak belicht.  Via een presentatie wordt uitgelegd hoe de beleidsregel van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) in elkaar zit, wat de voorwaarden zijn voor tegemoetkoming in kosten en hoe vergoeding kan worden aangevraagd.
Doelgroep: arts-microbiologen, specialisten ouderengeneeskunde, deskundigen infectieziektenpreventie, locatiemanagers, financieel managers en bestuurders

5. Infectiepreventie: Even op de stoel van de inspectie 

Door: Hedy Salomons (IGZ) & Margreet van der Veer (IGZ)
Hoe ziet het komende thematische toezicht op de infectiepreventie in de verpleeghuiszorg eruit? Wat doet de inspectie tijdens een inspectiebezoek en op welke onderwerpen ligt de nadruk? Ervaar zelf aan de hand van voorbeelden hoe de inspectie een oordeel vormt rond infectiepreventie in de verpleeghuiszorg.
Doelgroep: alle doelgroepen

6. Help antibioticaresistentie de afdeling af!

Door: Doortje Boshuizen (Vilans) & zorgmedewerkers (Trivium Meulenbelt)
Succesvolle methode om op uw afdeling het hygiënisch werken te verbeteren.   Hoe werkt deze succesvolle methodiek? Wat zijn de ervaringen van medewerkers van Trivium Meulenbeltzorg met deze methodiek? Wat maakt voor de medewerkers van Trivium Meulenbeltzorg dat deze methodiek werkt?
Doelgroep: alle doelgroepen

7. Regionale samenwerking rondom antibioticaresistentie

Door: Anja Schreijer (GGD GHOR), Arold Reusken (LNAZ), Marijke van der Heijden-Schippers (VWS) en Thera Habben Jansen (Regionaal Zorgnetwerk Limburg en Noord-Brabant)
Waarom zijn er Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie? Hoe zijn de zorgnetwerken georganiseerd? Wie participeren erin en welke taken hebben de zorgnetwerken in de bestrijding van Antibioticaresistentie? Ga in gesprek over wat het betekent voor instellingen in de ouderenzorg om onderdeel te zijn van het Regionale Zorgnetwerk Antibioticaresistentie en wat ervoor nodig is om het netwerk van betekenis te laten zijn.
Doelgroep: bestuurders en professionals

8. Antibioticagebruik bij ouderen: dilemma’s en mogelijkheden

Door: Theo Verheij (UMC Utrecht) & masja Loogman (NHG)
Hoe kunnen we het gebruik bij ouderen in de eerste lijn verbeteren? Welke diagnostische mogelijkheden zijn er bij ouderen met een infectieziekte? En welke dilemma’s komen we tegen bij een terughoudend gebruik van antibiotica? Antwoord op deze en andere vragen via een korte presentatie en discussie.
Doelgroep: verzorgenden, verpleegkundigen, huisartsen, zorgprofessionals, specialisten ouderengeneeskunde en deskundigen infectieziektenpreventie.

9.  SNIV: stof tot discussie

Door: Anja Haenen (RIVM), Paul Bergervoet (RIVM) &  Linda Verhoef (RIVM)
Doe mee met het RIVM Lagerhuis Debat, over de surveillance van infectieziekten en antibioticaresistentie in verpleeghuizen. Laat je uitdagen aan de hand van prikkelende stellingen, onder leiding van onze eigen Paul Witteman en Marcel van Dam en geef je eigen mening. Niet altijd even makkelijk, maar dat zorgt vast en zeker voor een nieuwe kijk en frisse blik op de huidige ABR-problematiek.
Doelgroep: alle doelgroepen

10. Gezelligheid versus gezondheid (boardroomsessie, deel 1)

Door: Hugo van der Wal (VWS) en Mariken van der Lubben (RIVM)
Infectiepreventie is essentieel bij het voorkómen van resistentie. Maar tegelijkertijd zijn verpleeghuizen ook een thuis voor mensen. Heeft infectiepreventie invloed op de huiselijkheid? En hoe zit dat tijdens een uitbraak? Wat merken bewoners van een uitbraak en hoe kunt u hier als bestuurder op acteren. Naast uitbraakbestrijding komen ook financiën aan bod.
Deze workshop bestaat uit twee delen. Het tweede deel wordt gehouden in workshopronde 2, workshop 4).
Doelgroep: bestuurders

11. ‘Juist’ gebruik van antibiotica: hoe doe je dat?

Door: Berend Buys Ballot (RIVM) & Maarten de Jong (VU Medisch Centrum)
Wat houdt ‘juist’ gebruik van antibiotica precies in? Hoe bepaal je dat? En hoe kun je het huidige gebruik in een verpleeghuis in kaart brengen? Antwoord op deze vragen aan de hand van pilots in zes verpleeghuizen. Je gaat naar huis met concrete tips en adviezen.
Doelgroep: specialisten ouderengeneeskunde, kwaliteitsmanagers en onderzoekers

12. De Infectiepreventie Risico Scan: oog voor het onzichtbare

Door: Ina Willemsen (Amphia Ziekenhuis Breda), Jan Kluytmans (Amphia Ziekenhuis Breda,UMC Utrecht)
De IRIS is een gestandaardiseerde methode die diverse aspecten van infectiepreventie, antibioticaresistentie en -gebruik op een objectieve manier in kaart brengt. De IRIS is in tientallen verpleeghuizen uitgevoerd en op diverse plaatsen zijn aantoonbare verbeteringen bereikt. Tijdens deze workshop wordt de IRIS-methode toegelicht, geven we enkele voorbeelden uit de praktijk en worden de nieuwe apps gedemonstreerd.
Doelgroep: managers, specialisten ouderengeneeskunde en deskundigen infectiepreventie

13. Preventie gezien door reinigingsmiddelenbranche

Door: Hans Razenberg (reinigingsmiddelenbranche NVZ - Schoon, Hygiënisch, Duurzaam)
Bij antibioticaresistentie is het gezegde 'voorkomen is beter dan genezen' relevanter en urgenter dan ooit. Met doelgerichte hygiëne kan de keten van besmetting door resistente bacteriën worden doorbroken en wordt voorkomen dat een persoon überhaupt geïnfecteerd raakt en hierdoor anitibotica nodig heeft. Deze workshop gaat in op de sleutelrol van reiniging en desinfecie.
Doelgroep: alle doelgroepen

Workshopronde 2


1. ‘To type or not to type MRSA, that’s the question!’

Door: Thijs Bosch (RIVM)
Het typeren van MRSA kan zeer waardevol  zijn in de ouderenzorg. Bijvoorbeeld voor het achterhalen van transmissieketens. In deze interactieve workshop leert u meer over het nut en noodzaak van het typeren en hoe dit in z’n werk gaat.
Doelgroep:  deskundigen infectieziekten preventie, arts-microbiologen, verpleegkundigen en infectiologen

2. CPE in het verpleeghuis! Wat nu?

Door: Marc Bonten (RIVM, UMC Utrecht) & Cees Hertogh (RIVM, VU Medisch Centrum)
Hoe voorkom je dat een resistente bacterie (bijvoorbeeld CPE) in het verpleeghuis zich verder verspreidt naar het ziekenhuis of vice versa? En hoe werk je daarbij samen? In deze workshop gaan we in op de verspreiding van resistentie tussen zorginstellingen. Discussie aan de hand van een interactieve quiz.
Doelgroep: alle doelgroepen

3. Koffie met een kweekstok: dilemma's en ervaringen rondom een grootschalige uitbraak

Door:  , Pieter Schimmel (Zorggroep Noordwest-Veluwe), Arine Bakker (St. Jansdal) en Anneke Bruinink (Zorggroep Noordwest-Veluwe)
In deze workshop deelt Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe hun dilemma's en ervaringen vanuit verschillende perspectieven (cliënt, medewerkers, management en regionale samenwerking) rondom een grootschalige uitbraak van MRSA en cohortverpleging in een verpleeghuis
Doelgroep: alle doelgroepen

4. Gezelligheid versus gezondheid (boardroomsessie, deel 2)

Door: Hugo van der Wal (VWS) en Mariken van der Lubben (RIVM)
Infectiepreventie is essentieel bij het voorkómen van resistentie. Maar tegelijkertijd zijn verpleeghuizen ook een thuis voor mensen. Heeft infectiepreventie invloed op de huiselijkheid? En hoe zit dat tijdens een uitbraak? Wat merken bewoners van een uitbraak en hoe kunt u hier als bestuurder op acteren. Naast uitbraakbestrijding komen ook financiën aan bod.
Deze workshop bestaat uit twee delen. Het tweede deel wordt gehouden in workshopronde 1, workshop 10).
Doelgroep: bestuurders

5. Infectiepreventie: Even op de stoel van de inspectie 

Door: Hedy Salomons (IGZ) & Margreet van der Veer (IGZ)
Hoe ziet het komende thematische toezicht op de infectiepreventie in de verpleeghuiszorg eruit? Wat doet de inspectie tijdens een inspectiebezoek en op welke onderwerpen ligt de nadruk? Ervaar zelf aan de hand van voorbeelden hoe de inspectie een oordeel vormt rond infectiepreventie in de verpleeghuiszorg.
Doelgroep: alle doelgroepen

6. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...

Door: Annemieke Hiddink (GGD Amsterdam) & Paul Caesar (Alliade, Ziekenhuis Tjongerschans, Heereveen)
Dat hygiëne en infectiepreventie geen sprookje is, maar de dagelijkse realiteit als het gaat om kwaliteit en veiligheid van zorg; zorg met hygiëne, zorg met een lach! Hoe motiveren we elkaar aangaande hygiëne en infectiepreventie, hoe nemen we dit onderwerp tot ons, hoe inhaleren we het, laten we er ons mee besmetten? Hoe zien we onszelf daarbij en in dat proces? Hoe resistent ben je zelf als het om hygiëne en infectiepreventie gaat? Waarom doe je dingen wel, of juist niet? Kijk daarbij eens naar je werkomgeving, naar jezelf… hou jezelf eens de spiegel voor!
Doelgroep: alle doelgroepen

7. Regionale samenwerking rondom antibioticaresistentie

Door: Anja Schreijer (GGD GHOR),  Arold Reusken (LNAZ), Marijke van der Heijden-Schippers (VWS) en Thera Habben Jansen (Regionaal Zorgnetwerk Limburg en Noord-Brabant)
Waarom zijn er Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie? Hoe zijn de zorgnetwerken georganiseerd? Wie participeren erin en welke taken hebben de zorgnetwerken in de bestrijding van Antibioticaresistentie? Ga in gesprek over wat het betekent voor instellingen in de ouderenzorg om onderdeel te zijn van het Regionale Zorgnetwerk Antibioticaresistentie en wat ervoor nodig is om het netwerk van betekenis te laten zijn.
Doelgroep: bestuurders en professionals

8.   SNIV: stof tot discussie

Door: Anja Haenen (RIVM), Paul Bergervoet (RIVM) & Linda Verhoef (RIVM)
Doe mee met het RIVM Lagerhuis Debat, over de surveillance van infectieziekten en antibioticaresistentie in verpleeghuizen. Laat je uitdagen aan de hand van prikkelende stellingen, onder leiding van onze eigen Paul Witteman en Marcel van Dam en geef je eigen mening. Niet altijd even makkelijk, maar dat zorgt vast en zeker voor een nieuwe kijk en frisse blik op de huidige ABR-problematiek.
Doelgroep: alle doelgroepen

9. Hoe faciliteer jij gedragsverandering in het hygiënisch werken door het team?

Door: Martijn Simons (Vilans), Nicolet van Eerd (V&VN) en Tineke van Sprundel (ActiZ)
In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over waarom en hoe je teams kunnen faciliteren in het verbeteren van het hygiënisch werken. Dit in het kader van antibioticaresistentie.
Doelgroep: beleidsmedewerkers, kwaliteitsfunctionarissen, leidinggevenden en bestuurders

10. Antibiotic stewardship in de VPH

Door: Jobje Haaijman (SZR Tiel) & Else Poot (Verenso)
SZR heeft uitgebreid de huidige praktijk geïnventariseerd ten aanzien van antibioticumvoorschrijfbeleid en denkbeelden van artsen hierover. Dit wordt afgezet tegen wenselijk handelen en vervolgens wordt gekeken, wat er nodig is om een verander te weeg te brengen. De nadruk zal liggen op de urineweginfecties.  
Tegen welke problemen loop je aan bij de invoer van antibiotic stewardship in een verpleeghuis? Welke oplossingen zijn mogelijk? Wat verwacht men dat er zou moeten verbeteren in verpleeghuizen aan antibioticum voorschrijfbeleid en welke tegen welke belemmeringen zou je kunnen aanlopen?
Doelgroep: alle doelgroepen

11. Preventie gezien door reinigingsmiddelenbranche

Door: Hans Razenberg (reinigingsmiddelenbranche NVZ - Schoon, Hygiënisch, Duurzaam)
Bij antibioticaresistentie is het gezegde 'voorkomen is beter dan genezen' relevanter en urgenter dan ooit. Met doelgerichte hygiëne kan de keten van besmetting door resistente bacteriën worden doorbroken en wordt voorkomen dat een persoon überhaupt geïnfecteerd raakt en hierdoor anitibotica nodig heeft. Deze workshop gaat in op de sleutelrol van reiniging en desinfecie.
Doelgroep: alle doelgroepen

12. ‘Juist’ gebruik van antibiotica: hoe doe je dat?

Door: Berend Buys Ballot (RIVM) & Maarten de Jong (VU Medisch Centrum)
Wat houdt ‘juist’ gebruik van antibiotica precies in? Hoe bepaal je dat? En hoe kun je het huidige gebruik in een verpleeghuis in kaart brengen? Antwoord op deze vragen aan de hand van pilots in zes verpleeghuizen. U gaat naar huis met concrete tips en adviezen.
Doelgroep: specialisten ouderengeneeskunde, kwaliteitsmanagers en onderzoekers

13. De Infectiepreventie Risico Scan: oog voor het onzichtbare

Door: Ina Willemsen (Amphia Ziekenhuis Breda), Jan Kluytmans (Amphia Ziekenhuis Breda en UMCUtrecht)
De IRIS is een gestandaardiseerde methode die diverse aspecten van infectiepreventie, antibioticaresistentie en -gebruik op een objectieve manier in kaart brengt. De IRIS is in tientallen verpleeghuizen uitgevoerd en op diverse plaatsen zijn aantoonbare verbeteringen bereikt. Tijdens deze workshop wordt de IRIS-methode toegelicht, geven we enkele voorbeelden uit de praktijk en worden de nieuwe apps gedemonstreerd.
Doelgroep: managers, specialisten ouderengeneeskunde en deskundigen infectiepreventie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Home / Onderwerpen / A / Antibioticaresistentie / Symposium Antibioticaresistentie en ouderenzorg

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu