Nieuws en actuele thema's

Resistente bacteriën in open water: onderzoek bij City Swims

10 augustus 2017 - Het RIVM is gestart met een onderzoek bij zwemevenementen (City Swims) om vast stellen of mensen antibioticaresistente bacteriën binnen kunnen krijgen door te zwemmen in open water, zoals grachten, singels of rivieren. Meer informatie over het onderzoek en mogelijkheid tot deelname vindt u op deze webpagina.

Kuur afmaken om resistentie te voorkomen?

27 juli 2017 - Het idee dat je resistente bacteriën kweekt als je je antibioticakuur niet afmaakt, is achterhaald, betogen Britse artsen. Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectiebestrijding van het RIVM, is het hiermee eens. Een kuur moet je afmaken, niet om resistentie te vookomen, maar om de infectie die je hebt afdoende te bestrijden. Lees het interview in Trouw. Bekijk ook ons advies over verstandig gebruik van antibiotica. 

Antibioticaresistentie stabiel, maar alertheid blijft noodzakelijk

29 juni 2017 - Het aantal bacteriën dat resistent is tegen antibiotica bij mensen is in Nederland het afgelopen jaar stabiel gebleven. Er worden echter incidenteel wel uitbraken van resistente bacteriën in zorginstellingen gemeld. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage NethMap/MARAN. Dit rapport bevat gegevens over het antibioticagebruik en resistentie, zowel bij mensen en dieren. 

Regionale zorgnetwerken

13 juni 2017 - Regionale zorgnetwerken zijn een belangrijk onderdeel van de aanpak van antibioticaresistentie. Tien regio’s hebben nu de opdracht een netwerk te vormen. De landelijke coördinatie is in handen van GGD GHOR Nederland en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Lees hier een interview met projectleiders Anja Schreijer en Arold Reusken.

Pilots terugdringen onjuist antibiotica

20 mei 2017 - Binnenkort starten per sector (huisarts, ziekenhuis, verpleeghuis) enkele pilots om te kijken op welke manier het antibioticagebruik kan worden teruggedrongen. Bij alle pilots wordt gekeken naar de behandeling van luchtweg- en urineweginfecties met antibiotica.

Antibiotica Brigade on tour

4 april 2017 - Op uitnodiging van het Ministerie van VWS reist Museum Boerhaave dit jaar door Nederland met de mobiele tentoonstelling Antibiotica Brigade. De Antibiotica Brigade belicht antibiotica van alle kanten. Bezoekers zien de ontwikkeling van antibiotica door een Virtual Reality-bril, scannen hun hand op resistente bacteriën en kijken door de microscoop van Antoni van Leeuwenhoek.

Antibiotica Brigade

Symposium Antibioticaresistentie en ouderenzorg

14 november 2017 - Het ministerie van VWS en het RIVM organiseren in samenwerking met Vilans, kennisinstituut voor langdurende zorg, het symposium Antibioticaresistentie en ouderenzorg. Het symposium wordt gehouden in het kader van de Europese Antibioticadag.

Het centrale thema tijdens het symposium is de impact van antibioticaresistentie op ouderen en hun woonomgeving. Via discussies en workshops bespreken we onderwerpen als hygiëne, antibioticagebruik en de rol van huisartsen en medisch specialisten in de verschillende omgevingen waar de zorg voor ouderen plaatsvindt. Ook gaan we in gesprek over een aantal dilemma’s, zoals huiselijkheid versus veiligheid in verpleeghuizen. Verder komt het programma Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen aan de orde, de geleerde lessen en de mogelijkheden tot meedoen.

Doelgroep

Het symposium is bedoeld voor professionals die in de praktijk te maken hebben met antibioticaresistentie, hygiëne- en infectie vraagstukken, farmacie, verpleeghuizen en thuiszorg. Bijvoorbeeld huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgprofessionals die verbonden zijn aan de zorg voor ouderen.

Meer informatie volgt in september.

 

 

Home / Onderwerpen / A / Antibioticaresistentie / Nieuws en actuele thema's

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu