Symposium Antibioticaresistentie en ouderenzorg

Op 14 november organiseren het ministerie van VWS en het RIVM, in samenwerking met Vilans, kennisinstituut voor langdurende zorg, het symposium Antibioticaresistentie en ouderenzorg. Het symposium wordt gehouden in het kader van de Europese Antibioticadag.

Doelgroep: professionals die in de praktijk te maken hebben met antibioticaresistentie, hygiëne- en infectie vraagstukken, farmacie, verpleeghuizen en thuiszorg. Bijvoorbeeld huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgprofessionals die verbonden zijn aan de zorg voor ouderen.

Locatie: Media Plaza, Jaarbeursplein Utrecht

Hieronder vindt u het programma en informatie over de workshops. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier. Na aanmelding kunt u een keuze maken uit de workshops (twee rondes).
Is het maximum aantal deelnemers bereikt, dan krijgt u een melding dat u zich niet meer kunt aanmelden. U kunt zich dan nog wel aanmelden voor de wachtlijst. Als u op de wachtlijst staat, dan informeren wij u in de week voorafgaand aan het symposium of wij een plaats voor u beschikbaar hebben
Accreditatie voor het kwaliteitsregister V&V is aangevraagd (3 punten).

Programma

12.00-13.00 uur ontvangst & registratie met inlooplunch
13.00-14.00 uur

plenaire opening*

14.15-15.15 uur workshopronde 1
15.30-16.30 uur workshopronde 2
16.30-17.30 uur plenaire afsluiting en borrel

* Tijdens het plenaire programma is er aandacht voor actuele ontwikkelingen in de strijd tegen antibioticaresistentie en komen onderwerpen aan de orde als het programma aanpak antibioticaresistentie verpleeghuiszorg, hygiënisch handelen en passend antibioticagebruik.

Dagvoorzitter: Katinka Baehr

Workshopronde 1

 

1. ‘To type or not to type MRSA, that’s the question!’

Door: Thijs Bosch (RIVM)
Het typeren van MRSA kan zeer waardevol  zijn in de ouderenzorg. Bijvoorbeeld voor het achterhalen van transmissieketens. In deze interactieve workshop leert u meer over het nut en noodzaak van het typeren en hoe dit in z’n werk gaat.
Doelgroep:  deskundigen infectieziekten preventie, arts-microbiologen, verpleegkundigen en infectiologen

2. CPE in het verpleeghuis! Wat nu?

Door: Marc Bonten (RIVM, UMC Utrecht) & Cees Hertogh (RIVM, VU Medisch Centrum)
Hoe voorkom je dat een resistente bacterie (bijvoorbeeld CPE) in het verpleeghuis zich verder verspreidt naar het ziekenhuis of vice versa? En hoe werk je daarbij samen? In deze workshop gaan we in op de verspreiding van resistentie tussen zorginstellingen. Discussie aan de hand van een interactieve quiz.
Doelgroep: alle

3. Koffie met een kweekstok: dilemma's en ervaringen rondom een grootschalige uitbraak

Door:  Anneke Bruinink, Pieter Schimmel (beiden Zorggroep Noordwest-Veluwe) & Arine Bakker (St. Jansdal)
In deze workshop deelt Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe hun dilemma's en ervaringen vanuit verschillende perspectieven (cliënt, medewerkers, management en regionale samenwerking) rondom een grootschalige uitbraak van MRSA en cohortverpleging in het verpleeghuis.
Doelgroep: alle

4. Wie gaat dat betalen? De financiële gevolgen van een uitbraak

Door: Lilianne de Regt (NZa) & Mark van Eck (Actiz)
Bij een uitbraak met een resistente bacterie speelt geld ook een rol.  In deze workshop worden de financiële gevolgen van een uitbraak belicht.  Via een presentatie wordt uitgelegd hoe de beleidsregel van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) in elkaar zit, wat de voorwaarden zijn voor tegemoetkoming in kosten en hoe vergoeding kan worden aangevraagd.
Doelgroep: arts-microbiologen, specialisten ouderengeneeskunde, deskundigen infectieziektenpreventie, locatiemanagers en financieel managers

5. Infectiepreventie: Even op de stoel van de inspectie 

Door: Hedy Salomons (IGZ) & Margreet van der Veer (IGZ)
Hoe ziet het komende thematische toezicht op de infectiepreventie in de verpleeghuiszorg eruit? Wat doet de inspectie tijdens een inspectiebezoek en op welke onderwerpen ligt de nadruk? Ervaar zelf aan de hand van voorbeelden hoe de inspectie een oordeel vormt rond infectiepreventie in de verpleeghuiszorg.
Doelgroep: alle medewerkers in het verpleeghuis, van de verzorgende tot de bestuurder

6. Help antibioticaresistentie de afdeling af!

Door: Doortje Boshuizen (Vilans) & zorgmedewerkers (Trivium Meulenbelt)
Succesvolle methode om op uw afdeling het hygiënisch werken te verbeteren.   Hoe werkt deze succesvolle methodiek? Wat zijn de ervaringen van medewerkers van Trivium Meulenbeltzorg met deze methodiek? Wat maakt voor de medewerkers van Trivium Meulenbeltzorg dat deze methodiek werkt?
Doelgroep: alle medewerkers in het verpleeghuis, van de verzorgende tot de bestuurder

7. Regionale samenwerking rondom antibioticaresistentie

Door: Anja Schreijer (GGD GHOR), Arold Reusken (LNAZ), Thera Habben Jansen (zorgnetwerk Limburg en Noord Brabant) en Marijke van der Heijden-Schippers (VWS)
Hoe zijn de zorgnetwerken georganiseerd, wie participeren erin en welke taken hebben de zorgnetwerken in de bestrijding van ABR? Via een praktijkvoorbeeld krijgt u inzicht in wat zorgnetwerken kunnen betekenen voor de ouderenzorg en de bestrijding van antibioticaresistentie.
Doelgroep: bestuurders en professionals

8. Antibioticagebruik bij ouderen: dilemma’s en mogelijkheden

Door: Theo Verheij (UMC Utrecht)
Hoe kunnen we het gebruik bij ouderen in de eerste lijn verbeteren? Welke diagnostische mogelijkheden zijn er bij ouderen met een infectieziekte? En welke dilemma’s komen we tegen bij een terughoudend gebruik van antibiotica? Antwoord op deze en andere vragen via een korte presentatie en discussie.
Doelgroep: verzorgenden, verpleegkundigen, huisartsen, zorgprofessionals, specialisten ouderengeneeskunde en deskundigen infectieziektenpreventie.

9.  SNIV: stof tot discussie

Door: Anja Haenen (RIVM), Paul Bergervoet (RIVM) &  Linda Verhoef (RIVM)
Doe mee met het RIVM Lagerhuis Debat, over de surveillance van infectieziekten en antibioticaresistentie in verpleeghuizen. Laat u uitdagen aan de hand van prikkelende stellingen, onder leiding van onze eigen Paul Witteman en Marcel van Dam en geef uw eigen mening. Niet altijd even makkelijk, maar dat zorgt vast en zeker voor een nieuwe kijk en frisse blik op de huidige antibioticaresistentie problematiek.
Doelgroep: alle

10. Gezelligheid versus gezondheid (boardroomsessie)

Door: Hugo van der Wal (VWS) & Marleen Dijkman (RIVM, UMC Utrecht) ism Patiëntenfederatie Nederland
Infectiepreventie is belangrijk bij het voorkómen van resistentie. Maar in verpleeghuizen moeten het ook huiselijk en gezellig zijn. In hoeverre is infectiepreventie verenigbaar met gezellig wonen? Aan de hand van een casus worden deelnemers meegenomen in de dilemma’s die hierbij een rol spelen.
Doelgroep: bestuurders

11. ‘Juist’ gebruik van antibiotica: hoe doe je dat?

Door: Berend Buys Ballot (RIVM) & Maarten de Jong (VU Medisch Centrum)
Wat houdt ‘juist’ gebruik van antibiotica precies in’? Hoe bepaal je dat? En hoe kun je het huidige gebruik in een verpleeghuis in kaart brengen? Antwoord op deze vragen aan de hand van pilots in zes verpleeghuizen. U gaat naar huis met concrete tips en adviezen.
Doelgroep: specialisten ouderengeneeskunde, kwaliteitsmanagers en onderzoekers

12. De Infectiepreventie Risico Scan (IRIS): oog voor het onzichtbare

Door: Ina Willemsen (Amphia Ziekenhuis Breda), Jan Kluytmans (Amphia Ziekenhuis Breda,UMCUtrecht)
De IRIS is een gestandaardiseerde methode die diverse aspecten van infectiepreventie, antibioticaresistentie en -gebruik op een objectieve manier in kaart brengt. De IRIS is in tientallen verpleeghuizen uitgevoerd en op diverse plaatsen zijn aantoonbare verbeteringen bereikt. Tijdens deze workshop wordt de IRIS methode toegelicht, geven we enkele voorbeelden uit de praktijk en worden de nieuwe apps gedemonstreerd.
Doelgroep: managers in de ouderenzorg, specialisten ouderengeneeskunde, deskundigen infectiepreventie

13. Voorkomen is beter dan genezen

Door: Hans Razenberg (reinigingsmiddelenbranche NVZ - Schoon, Hygiënisch, Duurzaam)
Bij antibioticaresistentie is het gezegde 'voorkomen is beter dan genezen' relevanter en urgenter dan ooit. Met doelgerichte hygiëne kan de keten van besmetting door resistente bacteriën worden doorbroken  en wordt voorkomen dat een persoon überhaupt geïnfecteerd raakt en hierdoor anitibotica nodig heeft. Deze workshop gaat in op de sleutelrol van reiniging en desinfecie.
Doelgroep: alle

Workshopronde 2


1. ‘To type or not to type MRSA, that’s the question!’

Door: Thijs Bosch (RIVM)
Het typeren van MRSA kan zeer waardevol  zijn in de ouderenzorg. Bijvoorbeeld voor het achterhalen van transmissieketens. In deze interactieve workshop leert u meer over het nut en noodzaak van het typeren en hoe dit in z’n werk gaat.
Doelgroep:  deskundigen infectieziekten preventie, arts-microbiologen, verpleegkundigen en infectiologen

2. CPE in het verpleeghuis! Wat nu?

Door: Marc Bonten (RIVM, UMC Utrecht) & Cees Hertogh (RIVM, VU Medisch Centrum)
Hoe voorkom je dat een resistente bacterie (bijvoorbeeld CPE) in het verpleeghuis zich verder verspreidt naar het ziekenhuis of vice versa? En hoe werk je daarbij samen? In deze workshop gaan we in op de verspreiding van resistentie tussen zorginstellingen. Discussie aan de hand van een interactieve quiz.
Doelgroep: alle

3. Koffie met een kweekstok: dilemma's en ervaringen rondom een grootschalige uitbraak

Door:  Anneke Bruinink, Pieter Schimmel (beiden Zorggroep Noordwest-Veluwe) en Arine Bakker (St. Jansdal)
In deze workshop deelt Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe hun dilemma's en ervaringen vanuit verschillende perspectieven (cliënt, medewerkers, management en regionale samenwerking) rondom een grootschalige uitbraak van MRSA en cohortverpleging in het verpleeghuis
Doelgroep: alle

4. Wie gaat dat betalen? De financiële gevolgen van een uitbraak (boardroomsessie)

Door: Door: Lilianne de Regt (NZa), Mark van Eck (Actiz)
Wat zijn de financiële gevolgen van een uitbraak van een resistente bacterie? Aan de hand van een casus worden deelnemers meegenomen in de knelpunten en dilemma’s die hierbij een rol spelen.
Doelgroep: bestuurders

5. Infectiepreventie: Even op de stoel van de inspectie 

Door: Hedy Salomons (IGZ) & Margreet van der Veer (IGZ)
Hoe ziet het komende thematische toezicht op de infectiepreventie in de verpleeghuiszorg eruit? Wat doet de inspectie tijdens een inspectiebezoek en op welke onderwerpen ligt de nadruk? Ervaar zelf aan de hand van voorbeelden hoe de inspectie een oordeel vormt rond infectiepreventie in de verpleeghuiszorg.
Doelgroep: Alle medewerkers in het verpleeghuis van de verzorgende tot de bestuurder

6. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...

Door: Annemieke Hiddink (GGD Amsterdam) & Paul Caesar (Alliade, Ziekenhuis Tjongerschans. Heereveen)
Hygiëne en infectiepreventie is geen sprookje, maar de dagelijkse realiteit als het gaat om kwaliteit en veiligheid van zorg; zorg met hygiëne, zorg met een lach! Hoe motiveren we elkaar als met betrekking tot hygiëne en infectiepreventie, hoe nemen we dit onderwerp tot ons, hoe inhaleren we het, laten we er ons mee besmetten? Hoe zien we onszelf daarbij en in dat proces? Hoe resistent bent u zelf als het om hygiëne en infectiepreventie gaat? Kijk daarbij eens naar uw werkomgeving, naar uzelf… hou jezelf eens de spiegel voor!
Doelgroep: alle

7. Regionale samenwerking rondom antibioticaresistentie

Door: Anja Schreijer (GGD GHOR), Arold Reusken (LNAZ), Thera Habben Jansen (zorgnetwerk Limburg en Noord Brabant) en Marijke van der Heijden-Schippers (VWS)
Hoe zijn de zorgnetwerken georganiseerd, wie participeren erin en welke taken hebben de zorgnetwerken in de bestrijding van ABR? Via een praktijkvoorbeeld krijgt u inzicht in wat zorgnetwerken kunnen betekenen voor de ouderenzorg en de bestrijding van antibioticaresistentie.
Doelgroep: bestuurders en professionals

8.   SNIV: stof tot discussie

Door: Anja Haenen (RIVM), Paul Bergervoet (RIVM) & Linda Verhoef (RIVM)
Doe mee met het RIVM Lagerhuis Debat, over de surveillance van infectieziekten en antibioticaresistentie in verpleeghuizen. Laat u uitdagen aan de hand van prikkelende stellingen, onder leiding van onze eigen Paul Witteman en Marcel van Dam en geef uw eigen mening. Niet altijd even makkelijk, maar dat zorgt vast en zeker voor een nieuwe kijk en frisse blik op de huidige ABR problematiek.
Doelgroep: alle

9. Hoe faciliteer je gedragsverandering en het hygiënisch werken door het team?

Door: Nicolet van Eerd (V&VN) en Martijn Simons (Vilans)
In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over waarom en hoe je teams kunnen faciliteren in het verbeteren van het hygiënisch werken in relatie tot antibioticaresistentie.
Doelgroep: beleidsmedewerkers, kwaliteitsfunctionarissen, leidinggevenden en bestuurders

10. Antibiotic stewardship in de VPH

Door: Jobje Haaijman (SZR Tiel) & Else Poot (Verenso)
Tegen welke problemen loop je aan bij de invoer van antibiotic stewardship in een verpleeghuis? Welke oplossingen zijn mogelijk? Wat verwacht men dat er zou moeten verbeteren in verpleeghuizen aan antibioticum voorschrijfbeleid en tegen welke belemmeringen zou je kunnen aanlopen? De nadruk zal liggen op de urineweginfecties.
Doelgroep: alle

11. Voorkomen is beter dan genezen

Door: Hans Razenberg (reinigingsmiddelenbranche NVZ - Schoon, Hygiënisch, Duurzaam)
Bij antibioticaresistentie is het gezegde 'voorkomen is beter dan genezen' relevanter en urgenter dan ooit. Met doelgerichte hygiëne kan de keten van besmetting door resistente bacteriën worden doorbroken  en wordt voorkomen dat een persoon überhaupt geïnfecteerd raakt en hierdoor anitibotica nodig heeft. Deze workshop gaat in op de sleutelrol van reiniging en desinfecie.
Doelgroep: alle

12. ‘Juist’ gebruik van antibiotica: hoe doe je dat?

Door: Berend Buys Ballot (RIVM) & Maarten de Jong (VU Medisch Centrum)
Wat houdt ‘juist’ gebruik van antibiotica precies in’? Hoe bepaal je dat? En hoe kun je het huidige gebruik in een verpleeghuis in kaart brengen? Antwoord op deze vragen aan de hand van pilots in zes verpleeghuizen. U gaat naar huis met concrete tips en adviezen.
Doelgroep: specialisten ouderengeneeskunde, kwaliteitsmanagers en onderzoekers

13. De Infectiepreventie Risico Scan (IRIS): oog voor het onzichtbare

Door: Ina Willemsen (Amphia Ziekenhuis Breda), Jan Kluytmans (Amphia Ziekenhuis Breda,UMCUtrecht)
De IRIS is een gestandaardiseerde methode die diverse aspecten van infectiepreventie, antibioticaresistentie en -gebruik op een objectieve manier in kaart brengt. De IRIS is in tientallen verpleeghuizen uitgevoerd en op diverse plaatsen zijn aantoonbare verbeteringen bereikt. Tijdens deze workshop wordt de IRIS methode toegelicht, geven we enkele voorbeelden uit de praktijk en worden de nieuwe apps gedemonstreerd.
Doelgroep: managers in de ouderenzorg, specialisten ouderengeneeskunde, deskundigen infectiepreventie

 

Heeft u vragen? Mail deze naar t.lamers@vilans.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Home / Onderwerpen / A / Antibioticaresistentie / Symposium Antibioticaresistentie en ouderenzorg

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu