RIVM_Logo

Addendum to“Electromagnetic Fields in the Irish Context”. Policy Options

Addendum bij “Elektromagnetische velden in de Ierse context”. Beleidsopties

Addendum bij rapport 2015-0073

Publiekssamenvatting

In opdracht van de Ierse overheid heeft het RIVM de huidige wetenschappelijke kennis over mogelijke gezondheidseffecten van
elektromagnetische velden op een rij gezet. De nadruk lag op de elektromagnetische velden afkomstig van hoogspanningslijnen en basisstations voor mobiele telefonie. Daarnaast heeft het RIVM het beleid van vijf Europese landen en Ierland aangaande de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden in kaart gebracht. Ook is beschreven hoe dat beleid in de praktijk wordt uitgevoerd.

Met behulp van de verzamelde informatie zijn in dit Addendum beleidsopties geformuleerd op basis waarvan de Ierse overheid eigen beleid kan ontwikkelen.

Synopsis

The Irish Government commissioned the National Institute for Public Health and the Environment of the Netherlands (RIVM) to report on the current scientific knowledge on the possible adverse health effects of exposure to electromagnetic fields. The focus was on electromagnetic fields from high-voltage overhead power lines and from base stations for
mobile telecommunication. In addition, RIVM investigated the policies of five European countries and Ireland concerning exposure of the public to electromagnetic fields. How these policies are implemented in practice was also described.

The information gathered was used to formulate the policy options in this Addendum, which the Irish government can use as a basis to develop its own policy.

 

Home / Documenten en publicaties / 2017 / Februari / Addendum to“Electromagnetic Fields in the Irish Context”. Policy Options

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu