RIVM_Logo

Onderhoud van klasse I medische hulpmiddelen in verpleeghuizen

Publiekssamenvatting

In verpleeg- en verzorgingshuizen wordt preventief onderhoud uitgevoerd van zogeheten klasse I medische hulpmiddelen, zoals tilhulpmiddelen, verpleegbedden, bedhekken en rolstoelen. Het onderhoud kan worden uitgevoerd door een medewerker of de technische dienst van een zorginstelling, door onderhoudsfirma's of door de fabrikant/leverancier. Wie het onderhoud pleegt, hangt af van de aard van het hulpmiddel. De relatief eenvoudig te onderhouden middelen, zoals rolstoelen, worden hoofdzakelijk in eigen beheer of door een onderhoudsfirma gedaan. Bij complexere apparatuur, zoals tilhulpmiddelen, voeren fabrikanten meestal het onderhoud uit. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is uitgevoerd. Hiervoor is een enquĂȘte gehouden onder 250 verpleeghuizen. Fabrikanten van hulpmiddelen zijn verplicht om een onderhoudsvoorschrift te verstrekken, voor het geval dat het onderhoud door de instelling zelf wordt uitgevoerd. De meeste respondenten hebben aangegeven dat de beschikbare onderhoudsvoorschriften hiervoor voldoende informatie bevatten. Deze voorschriften zijn echter niet altijd bij de instelling beschikbaar. Dit is vaker aan de orde bij eenvoudige hulpmiddelen, zoals rolstoelen, dan bij complexe hulpmiddelen, zoals tilliften. Uit het onderzoek wordt niet duidelijk aan wie die gebrekkige beschikbaarheid ligt of wat de consequenties daarvan zijn. In het onderzoek is ook stilgestaan bij de vraag of verpleegbedden en bedhekken voldoen aan internationale veiligheidsnorm die daarvoor bestaan. Dit is echter niet duidelijk geworden.

Synopsis

In the Netherlands nursing and care homes are required to carry out preventive maintenance of Class I medical devices. These devices include patient hoists, beds with side rails, and wheelchairs. The maintenance can be performed by the staff or the technical department of the facility, by third party contractors or by the manufacturer/supplier. The nature of the medical device itself determines who will carry out the maintenance. Devices that are relatively easy to maintain, such as wheelchairs, are mainly maintained by the staff of the nursing home or by a third party contractor. Maintenance for more complex devices, such as patient hoists, is usually done by the manufacturer/supplier. This has become clear from the study conducted by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) as commissioned by the Dutch Health Care Inspectorate (IGZ). The data was gathered through a web-based survey conducted in 250 nursing homes. Medical device manufacturers must provide a maintenance manual for reference if maintenance is done by the facility. Most of the study respondents indicated that the maintenance manuals did contain sufficient information for them to perform the maintenance. However, the maintenance manuals were not always available. The availability of maintenance manuals for patient hoists was better than that for wheelchairs. The reason for the poor availability of the manuals and the possible consequences this may have, was not made clear by the study. The study also tried to establish whether the beds with side rails comply to international safety standards. Unfortunately, this information could not be derived from the data.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Onderhoud van klasse I medische hulpmiddelen in verpleeghuizen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu