RIVM_Logo

Overzicht van onderzoek naar automatische meetmethoden voor het vaststellen van fijn stof

Review of research on automised monitoring techniques for the assessment of particulate matter

Publiekssamenvatting

Dit rapport beschrijft de 'stand der techniek' van meetmethoden voor het vaststellen van de concentratie zwevende deeltjes in de troposfeer, gericht op de fijne fractie, de zogenaamde PM2,5-fractie. De beschrijving van de prestaties van de meetmethoden volgens de huidige stand van de techniek is gebaseerd op een literatuurstudie en op eigen ervaringen van de deelnemende instituten. De studie richt zich op de vergelijkbaarheid van de automatische meetmethoden met de standaardmethode (referentie). Het is de wens van de betrokken meetinstanties om de ervaringen met PM2,5-meetmethoden te inventariseren en om onderling de meetstrategie af te stemmen. Een zorgvuldige selectie van een PM2,5-meetmethode is daarbij van belang. Doel van het rapport is de betrokken meetinstanties te ondersteunen met een overzicht van de prestaties van verschillende meetmethoden. Daarnaast draagt het rapport bij tot het proces van normaliseren en/of harmoniseren van meetmethoden.

Synopsis

This report describes studies on current techniques for determining the concentration of the fine fraction (PM2.5) of particulate matter in the troposphere. The performance of the sampling technology for PM2.5 was investigated by means of a literature study based on a selection of publications (after 2000) comparing the automatic sampler method with the reference method. It was the express wish of the concerned authorities to investigate the performance of the PM2.5 methods and to harmonize measurement methodology. A careful selection of PM2.5-samplers is important if the PM2,5 methodology is to be improved. This meant considering at least the method's principle, the range of application, the effect of different configurations, effects of varied ambient conditions and uncertainties. The study's purpose was to facilitate the assessment of both the PM2.5 measurement method performance and the process of harmonization and/or normalization.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Overzicht van onderzoek naar automatische meetmethoden voor het vaststellen van fijn stof

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu