RIVM_Logo

Het 'VELD'-project: een gedetailleerde inventarisatie van de ammoniakemissies en -concentraties in een agrarisch gebied

VELD-project: a detailed inventarisation of ammonia emissions and concentrations in an agricultural area

Publiekssamenvatting

In een gebied van ca 9 km2 rondom Vragender (Gld.) is gedurende de periode juni 2002 tot september 2003 het pilot project VELD uitgevoerd. Enerzijds werden van alle agrarische activiteiten in het gebied de ammoniakemissie bepalende factoren in kaart gebracht en daaruit de ammoniakemissie berekend. Anderzijds is op 50 locaties in het gebied de ammoniakconcentratie in de lucht gemeten. Vergelijking tussen berekende ammoniakconcentraties op basis van de emissies en gemeten ammoniakconcentraties leverde in het algemeen een goede overeenkomst op. Echter tijdens de mestaanwending in het voorjaar 2003 werd een grote discrepantie gevonden..Belangrijkste redenen hiervoor zijn een onderschatting van de emissies door mestaanwending tijdens het droog en zonnig voorjaarsweer en een vermindering van de droge depositie van ammoniak ten tijde van de aanwending.

Synopsis

During the period June 2002 till September 2003 the pilot project VELD was carried out in the vicinity of the village of Vragender, in the eastern part of the Netherlands. All agricultural activities were administrated and the resulting ammonia emission was calculated. The ammonia concentration in the air was measured at 50 sites within the Vragender pilot area. Comparison of calculated and measured ammonia concentrations in general revealed a good correlation. However, during the period of manure application in spring 2003 a large discrepancy was found. Main reasons for this is an underestimate of the ammonia emissions during manure application under dry and sunny weather conditions and a reduced dry deposition of ammonia during the manure application period.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Het 'VELD'-project: een gedetailleerde inventarisatie van de ammoniakemissies en -concentraties in een agrarisch gebied

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu