RIVM_Logo

Ruimtelijke verdeling van ammoniakconcentraties in Nederland gemeten met passieve samplers

Spatial distribution of ammonia concentrations in the Netherlands measured with passive samplers

Publiekssamenvatting

Voor het verkrijgen van een ruimtelijke beeld van de ammoniakconcentratie in Nederland is van september 2000 t/m september 2001 op een grid van 15 x 15 km (159 locaties) met passieve samplers ammoniak gemeten. De hoogste ammoniakconcentraties gerepresenteerd door het grid komen in alle maanden voor in het oosten van Noord-Brabant en noorden van Limburg met een jaargemiddelde concentratie van 15 ug/m3. Verhoogde concentraties van tegen de 10 ug/m3 komen voor in de Gelderse Vallei, de Achterhoek en Twente en van ongeveer 7 ug/m3 in het midden van Overijssel en Friesland. De gemiddelde ammoniak concentratie per maand in Nederland varieerde van 4 ug/m3 in het najaar van 2000 tot 9,6 ug/m3 in mei 2001 met een jaargemiddelde van 6,6 ug/m3. Het jaargemiddelde van de 159 meetlocaties levert ook 6,6 ug/m3 op, terwijl het gemiddelde op de acht LML-locaties hoger is met 7,8 ug/m3.

Synopsis

To obtain a spatial distribution of the ammonia concentrations in the Netherlands measurements of ammonia have been performed on a grid of 15 x 15 km (159 locations) with passive samplers from September 2000 until September 2001. The highest ammonia concentrations represented by the grid are observed in all months in the East of Noord-Brabant and the North of Limburg with yearly average concentrations of 15 ug/m3. Elevated concentrations of about 10 ug/m3 are seen in the Gelderse Vallei, the Achterhoek and Twente and concentrations of about 7 ug/m3 are seen in central Overijssel and Friesland. De monthly ammonia concentrations averaged over the Netherlands varied from 4 ug/m3 in fall of 2000 to 9.6 ug/m3 in May 2001 with a yearly average of 6.6 ug/m3. The yearly average concentration calculated from the 159 measurement locations yields also 6.6 ug/m3, while the average on the eight LML-locations is higher with 7.8 ug/m3.
 

Home / Documenten en publicaties / Ruimtelijke verdeling van ammoniakconcentraties in Nederland gemeten met passieve samplers

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu