RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

8. Inhaalschema's

8.1 Kaders voor inhaalschema’s
8.2 Afwijken van het RVP-schema, inhaalschema's en beslisboom
8.2.1 Beschikbare vaccins voor toediening DKTP-Hib-HepB of onderdelen daarvan
8.2.2 Inhalen van vaccinaties bij kinderen die gevaccineerd zijn met DKTP(-Hib) of DTP
8.2.3 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig Hib-gevaccineerde kinderen
8.2.4 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig HepB-gevaccineerde kinderen
8.2.5 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig Pneu-gevaccineerde kinderen
8.2.6 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig BMR-gevaccineerde kinderen
8.2.7 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig MenC-gevaccineerde kinderen
8.2.8 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig HPV-gevaccineerde meisjes
8.2.9 Inhaalschema voor asielzoekerkinderen
8.3 Vaccinfalen

8.1 Kaders voor inhaalschema’s

Inhaalschema’s worden opgesteld voor kinderen die later dan normaal met de vaccinaties in het kader van het RVP beginnen of die een groter interval hebben tussen de vaccinaties. (16) Het gaat om kinderen die vanuit het buitenland in Nederland zijn gaan wonen, de vestigers, en kinderen waarvan de ouders in eerste instantie niet deel willen nemen aan het RVP en dat op latere leeftijd wel willen, de spijtoptanten.

Voor het maken van een individueel inhaalschema is de volgende algemeen geldende regel van toepassing:

Vestigers en spijtoptanten mogen tot hun 19e verjaardag (opnieuw) starten met de RVP-vaccinaties met inachtneming van de algemene RVP-richtlijnen.

Algemene RVP-richtlijnen

 • Geen DTP-vaccin geven als DKTP-vaccin geïndiceerd is.
 • Geen losse componenten geven als er een combinatievaccin beschikbaar is.
 • Vaccins die normaliter tegelijk gegeven worden, niet gespreid toedienen.
 • Gebruikelijke intervallen hanteren. Indien het streefinterval is overschreden, dient de volgende vaccinatie zo spoedig mogelijk gegeven te worden (zie de volgende paragrafen).
 • Geen halve doses geven.
 • Vaccins van verschillende fabrikanten zijn onderling uitwisselbaar. De series worden afgemaakt met het vaccin dat op dat moment gebruikt wordt in het RVP.
 • Een vaccinatieserie die in het buitenland gestart is met DPT (P = pertussis) + oraal poliovaccin kan op gebruikelijke wijze afgemaakt worden met D(K)TP met HepB en tot de 2e verjaardag ook met Hib.
 • Vaccins die door ouders worden meegebracht vallen buiten het RVP en het inspuiten ervan is ongewenst.
 • Een gestarte serie mag altijd worden afgemaakt.
 • Relevante startleeftijden om voor bepaalde vaccinaties in aanmerking te komen - MenC: geboren op of na 1 juni 2001 - HPV: meisjes geboren in 1997 of later
 • Er kunnen 3 of 4 vaccinaties gelijktijdig worden gegeven. Dit kan alleen als het in belang van het kind is, naar oordeel van de arts en gebeurt in overleg met de ouders en - bij een ouder kind - het kind zelf.

Informatie over vaccinatieschema’s in het buitenland vindt u op:
http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary

Kinderen worden, tot hun 13e verjaardag actief benaderd door de RIVM-DVP-regiokantoren voor inhaalvaccinaties door middel van herinneringsoproepen. Vestigers ontvangen een uitnodigingbrief en vaccinatiekaarten. Kinderen worden vanaf 13 jaar alleen gevaccineerd op eigen verzoek, op verzoek van een ouder of de betrokken professional.

In bijlage 1 Basisprincipes Rijksvaccinatieprogramma 2015/2016 staat vermeld wat de basisprincipes zijn voor het maken van
individuele inhaalschema’s. Uitgebreide informatie over inhaalschema’s staat in de volgende paragrafen.

8.2 Afwijken van het RVP-schema, inhaalschema's en beslisboom

Als er later dan normaal gestart wordt met vaccineren in het kader van het RVP, is in de beslisboom te zien welke vaccinaties een kind nodig heeft. (16) Later starten met vaccineren kan betekenen dat er minder vaccinaties nodig zijn. In de beslisboom zijn 4 basisschema’s opgenomen, ieder passend bij een bepaalde leeftijd waarop begonnen wordt met vaccineren. Welk basisschema van toepassing is hangt af van de huidige leeftijd van het kind en van de leeftijd waarop eventueel al vaccinaties zijn toegediend. Als er al vaccinaties zijn toegediend moeten deze vergeleken worden met het basisschema. Indien van toepassing kunnen vaccinaties of een onderdeel van een combinatievaccin zoals Hib, uit het basisschema worden weggelaten. Bij twijfel over een toediening is het beter om deze niet uit het basisschema weg te laten. Een eventuele extra vaccinatie heeft de voorkeur boven een incompleet schema. De beschreven intervallen hebben de voorkeur, maar mits onderbouwd, mag daar vanaf geweken worden, zolang de minimumintervallen maar gehanteerd blijven (zie hoofdstuk 4).

8.2.1 Beschikbare vaccins voor toediening DKTP-Hib-HepB of onderdelen daarvan

Voor de inhaalschema’s van DKTP-Hib-HepB kan het zijn dat een kind slechts een deel van het hexavaccin nodig heeft vanwege vaccinaties die in het buitenland zijn gegeven of vanwege de leeftijd. De volgende vaccins zijn beschikbaar:
• Infanrix®hexa (DKTP-Hib-HepB) kan met of zonder Hib toegediend worden en is geschikt tot 19e verjaardag, ook wat betreft de HepB-component;
• Infanrix™IPV (DKTP) is geschikt voor opbouw basisimmuniteit als er geen HepB meer nodig is, eventueel in combinatie met Act Hib®;
• als DKTP en Hib nodig zijn mag een Infanrix®hexa toegediend worden als ouder of kind daar de voorkeur aan geeft boven een Infanrix™IPV + Act Hib®;
• als DTP en HepB nodig zijn, mag een Infanrix®hexa zonder Hib toegediend worden als ouder of kind daar de voorkeur aan geeft;
• Act-HIB® is geschikt voor kinderen die geen DKTP-HepB meer nodig hebben;
• Engerix-B® Junior is geschikt voor kinderen t/m 15 jaar die geen DKTP meer nodig hebben;
• HBVAXPRO® adult is geschikt voor kinderen vanaf 16 jaar die geen DKTP meer nodig hebben.

8.2.2 Inhalen van vaccinaties bij kinderen die gevaccineerd zijn met DKTP(-Hib) of DTP

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de vaccinaties die het al heeft gehad, zal de basisimmunisatie bereikt worden volgens de beslisboom. Kinderen die in het buitenland gestart zijn met DKTP(-Hib) krijgen DKTP-(Hib-)HepB aangeboden. Het hepatitis B-vaccinatieschema wordt zo nodig afgemaakt met los HepB-vaccin. Kinderen die gestart zijn met DTP moeten de basisimmuniteit opnieuw opbouwen met DKTP(-Hib)(-HepB).

8.2.3 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig Hib-gevaccineerde kinderen

Voor het inhalen van een Hib-vaccinatie gelden de volgende uitgangspunten, ongeacht of het Hib-vaccin los of als component in een combinatievaccin is toegediend:

 • Hib-vaccinatie wordt tot de tweede verjaardag aangeboden omdat vanaf de leeftijd van 2 jaar invasieve Hib-ziekten vrijwel niet meer voorkomen;
 • als op de leeftijd van een half jaar tot de 1e verjaardag is gestart met Hib-vaccinatie, wordt een 2 + 1 -schema gehanteerd;
 • als de Hib-vaccinatie op de 1e verjaardag of later is gestart, dan is dit meteen de laatste Hib-vaccinatie. De basisimmunisatie voor Hib is dan afgerond;
 • na het bereiken van de basisimmunisatie voor Hib en vanaf de 2e verjaardag worden, voor het voltooien van de vaccinatieserie, combinatievaccins gekozen zonder Hib-component (tabel 5). Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de vaccinaties die het heeft gehad, zal de basisimmuniteit bereikt worden volgens de beslisboom;
 • als een kind 2 jaar of ouder is en toch nog 1 of meer DKTP-HepB-vaccinatie(s) moet hebben, mag er 1 keer de Hib-component bij gegeven worden, indien het kind geen basisimmuniteit heeft voor Hib. Dit is niet noodzakelijk.
 

8.2.4 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig HepB-gevaccineerde kinderen


De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een inhaalvaccinatie:

 • alle kinderen die de basisimmuniteit voor DKTP nog niet voltooid hebben. Zij ontvangen een combinatievaccin DKTP-(Hib)-HepB, ongeacht hun geboortejaar. Zo nodig wordt de HepB-vaccinatieserie met los vaccin voltooid. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de vaccinaties die het al heeft gehad, zal de basisimmuniteit bereikt worden volgens de beslisboom, eventueel met los HepB-vaccin in plaats van het combinatievaccin.;
 • vestigers die de basisimmuniteit voor DKTP al wel bereikt hebben en al begonnen zijn met vaccinaties tegen hepatitis B, maar deze serie nog niet afgemaakt hebben. Het HepB-vaccinatieschema wordt afgemaakt in een 2+1-schema;
 • alle kinderen die begonnen zijn met een HepB-vaccinatieserie op indicatie en deze vaccinatieserie nog niet hebben afgerond.

Bijzondere situaties

 • Kinderen van HBsAg-positieve moeders dienen hun vaccinaties tijdig te ontvangen; het gaat immers om postexpositieprofylaxe.
 • De HepB-serie is in het buitenland voltooid met een 0-1-6-maandenschema. In veel landen wordt voor bescherming tegen hepatitis B een vaccinatieserie met een 0-1-6-maandenschema gehanteerd, waarbij gevaccineerd wordt met los HepB-vaccin. Dit schema mag direct na de geboorte gestart worden. Een kind is hiermee voldoende gevaccineerd. Er is dus een verschil tussen een vaccinatieserie opgebouwd met los HepB-vaccin en een vaccinatieserie voor hepatitis B opgebouwd met een combinatievaccin.
 • kinderen van 2 jaar of ouder hebben geen Hib-vaccinatie nodig. Indien een DKTP-HepB gegeven dient te worden, wordt er Infanrix hexa gegeven zonder Hib-component. DKTP-HepB is een volwaardig pentavaccin. De Hib-component mag wel 1x gegeven worden, maar dit hoeft niet.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de vaccinaties die het al heeft gekregen, zal de basisimmuniteit bereikt worden volgens de beslisboom.

8.2.5 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig Pneu-gevaccineerde kinderen


Voor het inhalen van een vaccinatie tegen pneumokokken met een geconjugeerd vaccin gelden de volgende uitgangspunten:
 • de Pneu-vaccinatie wordt tot de 2e verjaardag aangeboden;
 • bij een zuigeling (= tot 1e verjaardag) moet gestart worden met een 2+1-schema;
 • aan kinderen die starten tussen de 1e en 2e verjaardag worden 2 vaccinaties gegeven met een interval van 2 maanden;
 • kinderen van 2 jaar en ouder kunnen op medische indicatie, dus buiten het RVP, in aanmerking komen voor de vaccinatie en hebben dan aan 1 Pneu-vaccinatie voldoende.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en al ontvangen vaccinaties zal de basisimmuniteit bereikt worden volgens de beslisboom en de (minimum) intervallen in tabel 6 (6,7).

Tabel 6

Het (inhaal)schema Pneu-vaccinatie tot de 2e verjaardag

Startleeftijd 6 weken tot 1e verjaardag

Startleeftijd 1e tot 2e verjaardag

2 x Pneu
met een interval van 8 weken (minimum interval is 6 weken)
en 6 maanden daarna:
1 x Pneu


2 x Pneu
met een interval van 2 maanden (minimum interval is 8 weken)

 

 

8.2.6 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig BMR-gevaccineerde kinderen

Voor het inhalen van een

BMR-vaccinatie gelden de volgende uitgangspunten:
 • de volledige BMR-vaccinatie bestaat binnen het RVP uit 2 doses. De 1e vaccinatie wordt gegeven na de 1e verjaardag, meestal rond 14 maanden, en de 2e BMR-vaccinatie in het jaar dat het kind 9 jaar wordt;
 • een BMR-vaccinatie die is gegeven op de leeftijd van 12 of 13 maanden geldt als 1 BMR-vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden;
 • een BMR-vaccinatie die op indicatie vóór de 1e verjaardag is gegeven, geldt niet als een BMR-vaccinatie op 14 maanden, omdat de vaccinatie door de aanwezigheid van maternale antistoffen mogelijk nog niet volledig gewerkt heeft. Deze wordt op de leeftijd van 14 maanden opnieuw gegeven.
 • het minimuminterval tussen 2 BMR-vaccinaties is 1 maand;
 • als in het buitenland 1 of 2 losse componenten uit de BMR-vaccinatie zijn toegediend, moet de BMR-vaccinatie opnieuw worden toegediend;
 • een kind met een leeftijd tussen 14 maanden en 9 jaar, krijgt eerst 1 BMR-vaccinatie. De 2e wordt in principe gegeven tijdens de groepsvaccinatie rond de 9e verjaardag;
 • een kind van 9 jaar of ouder, krijgt 2 BMR-vaccinaties met een minimum interval van 1 maand. 

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en al ontvangen vaccinaties, zal de basisimmuniteit bereikt worden volgens de beslisboom.

8.2.7 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig MenC-gevaccineerde kinderen

Voor het inhalen van vaccinaties tegen meningokokken C gelden de volgende uitgangspunten:
 • kinderen geboren op of na 1 juni 2001 komen in aanmerking voor de MenC-vaccinatie;
 • vaccinatie in het 2e levensjaar van een kind is noodzakelijk om voldoende immuniteit op te bouwen, ook als het kind op de zuigelingenleeftijd tot 1e verjaardag buiten het RVP 3 doses MenC-vaccin heeft gekregen;
 • na de 1e verjaardag is 1 MenC-vaccinatie voldoende.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en al ontvangen vaccinaties, zal de basisimmuniteit bereikt worden volgens de beslisboom.

8.2.8 Inhalen van vaccinaties bij niet of onvolledig HPV-gevaccineerde meisjes

Voor het inhalen van HPV-vaccinaties gelden de volgende uitgangspunten (26, 27):
 • de inhaalcampagne is in 2011 afgerond en meisjes geboren in de periode 1993 t/m 1996 komen niet meer in aanmerking voor HPV-vaccinaties;
 • meisjes geboren op of na 1 januari 1997 komen in aanmerking voor inhaalvaccinaties;
 • vestigers die de vaccinatie op 12/13 jarige leeftijd zijn misgelopen, omdat ze later in Nederland zijn gekomen, krijgen de vaccinatieserie alsnog aangeboden; (zie tabel 7 voor het toedieningschema van HPV-vaccin Cervarix®);
 • als het interval kleiner is dan het minimuminterval moet de vaccinatie opnieuw gegeven worden. Indien dit gebeurt bij het 0-6-schema, moet de derde vaccinatie 5 maanden na de 2e gegeven worden, conform de regels voor een 0-1-6-schema;
 • als er al 1 of 2 vaccinaties met Gardasil® of een onbekend vaccin is/zijn toegediend en het niet mogelijk is de vaccinatieserie af te maken met hetzelfde vaccin, mag de serie afgemaakt worden met Cervarix®. Dit is te verkiezen boven het geven van een nieuwe serie HPV-vaccinaties. Er wordt ook in dit geval tot de leeftijd van 15 jaar een 0-6-schema gehanteerd en vanaf 15 jaar een 0-1-6-schema.

Tabel 7 Het (inhaal)schema HPV-vaccinatie voor meisjes geboren vanaf 1997

 Leeftijd tot 15 jaar

 HPV

 Streef-interval

 Minimum interval

 Eerste vaccinatie

 HPV1

 

 

 6 maanden later

 HPV2

 6 maanden na HPV1

 5 maanden (150 dagen)

 Leeftijd 15 tot 19 jaar


 

 

 Eerste vaccinatie

 HPV1

 

 

 1 maand later

 HPV2

 1 maand na HPV1

 3 weken (21 dagen)

 6 maanden na HPV1

 HPV3

 5 maanden na HPV2

 12 weken (84 dagen)


8.2.9 Inhaalschema voor asielzoekerskinderen
Asielzoekerskinderen krijgen ook in de leeftijd van 13 tot 19 jaar vaccinatiekaarten toegestuurd als er nog vaccinaties toegediend moeten worden. Dit gebeurt nadat het RIVM-DVP-regiokantoor van de JGZ een kopie van vaccinatiestatus en -plan heeft ontvangen óf als er 20 weken na binnenkomst in Nederland nog geen vaccinatiestatus is toegestuurd.

HepB-vaccinatie:

 • alle asielzoekerskinderen hebben recht op de HepB-vaccinatie, ook als de basisimmuniteit voor DKTP(-Hib) is voltooid;
 • in principe wordt DKTP(-Hib-)HepB-vaccin gebruikt;
 • Engerix B junior is geschikt voor kinderen t/m 15 jaar die geen DKTP-vaccinatie meer nodig hebben;
 • HBVaxPro adult is geschikt voor kinderen vanaf 16 jaar die geen DKTP-vaccinatie meer nodig hebben.

BMR-vaccinatie:
• alle asielzoekerskinderen ontvangen op de leeftijd van 9 maanden een extra BMR-vaccinatie, de BMR-0.

Voor het overige is het aanbod van inhaalvaccinaties voor deze kinderen gelijk aan het aanbod binnen het reguliere RVP (zie tabel 8). Als er gestart is met het RVP, dus ook een inhaalschema, dan wordt dat altijd afgemaakt ongeacht de verblijfsstatus van het kind. Het is van belang dat asielzoekerskinderen na binnenkomst in Nederland snel gevaccineerd worden, met name als de basisimmuniteit nog niet is opgebouwd. 

Zie ook het JGZ-protocol Vaccineren asielzoekerskinderen 0-19 jaar op de website van GGD GHOR Kennisnet.  (15)

Tabel 8 Indicaties voor asielzoekerskinderen vergeleken met RVP

 

 Vaccinaties voor asielzoekerskinderen

 Inhaalvaccinaties binnen RVP

 Hep B

Alle kinderen tot de 19e verjaardag, ongeacht land van herkomst

 • Alle kinderen die de basisimmuniteit van DKTP(-Hib-HepB) nog niet hebben voltooid
 • Alle vestigers die de HepB-serie wel gestart zijn, maar die nog niet hebben voltooid
 • Alle kinderen die begonnen zijn met een HepB-serie op indicatie, maar die nog niet hebben afgerond

 MenC

Kinderen geboren op of na 1-6-2001

 Kinderen geboren op of na 1-6-2001

 Hib

Kinderen tot de 2e verjaardag

 Kinderen tot de 2e verjaardag

 Pneu

Kinderen tot de 2e verjaardag

 Kinderen tot de 2e verjaardag

 BMR

Alle kinderen tot de 19e verjaardag zuigelingen krijgen een extra BMR op de leeftijd van 9 maanden (BMR-0)

 Alle kinderen tot de 19e verjaardag

 HPV

Meisjes (geboren in of na 1997) krijgen de serie aangeboden als ze na hun 13e verjaardag in Nederland komen.

Vestigers (meisjes geboren in of na 1997) krijgen de serie aangeboden als ze na hun 13e verjaardag in Nederland komen.

8.3 Vaccinfalen

Als een kind een ziekte krijgt waartegen het gevaccineerd is, spreekt men van vaccinfalen. Dit betekent dat ondanks adequate vaccinatie de beoogde immuniteit niet bereikt is. Behalve bij kinkhoest en bof, komt in de praktijk vaccinfalen zelden voor. Ook als een kind de ziekte doormaakt (of heeft doorgemaakt) waartegen wordt gevaccineerd, wordt de vaccinatieserie alsnog volgens schema afgemaakt. Binnen het kader van het RVP is het mogelijk om, op advies van de kinderarts, na het doormaken van een ziekte waartegen gevaccineerd is, een kind opnieuw te laten vaccineren. (33)

 

 

 

 

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / 8. Inhaalschema's

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu