RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6. Combinatievaccins, simultaan vaccineren, intervallen

Binnen het RVP zijn soms gelijktijdig verschillende combinatievaccins met dezelfde componenten beschikbaar. Bijvoorbeeld: Priorix® en M-M-R-Vaxpro®. Deze combinatievaccins zijn qua samenstelling gelijkwaardig en zijn daarom onderling uitwisselbaar.

Simultaan vaccineren betekent dat verschillende vaccinaties op dezelfde dag gegeven worden. Voor het kind is dit het minst belastend. Bij simultaan vaccineren worden meerdere prikken gegeven. In principe worden hiervoor verschillende ledematen gebruikt, zeker beneden de 2e verjaardag. Als dat niet mogelijk is kunnen 2 prikken in 1 ledemaat gegeven worden met een minimale afstand van 2,5 cm. Boven de leeftijd van 2 jaar wordt meestal in de arm gevaccineerd. Als er 2 vaccinaties in 1 ledemaat gegeven worden, zijn dit bij voorkeur een intramusculaire en een subcutane injectie. Hierdoor ontstaat er een goede spreiding van het vaccin. 

Bij de toediening van vaccins die onderdeel zijn van een serie, zoals DKTP-Hib-HepB, moet het standaardinterval van 4 weken of 6 maanden worden aangehouden (zie hoofdstuk 4.2 en 4.4). Bij toediening van vaccins die geen onderdeel zijn van een serie (bijvoorbeeld de influenzavaccinatie) wordt tabel 3 gehanteerd. (29, 16 ,30)

 


Tabel 3 Minimum intervallen tussen het toedienen van geïnactiveerde en levende vaccins

1e vaccin

2e vaccin

minimum interval

geïnactiveerd

geïnactiveerd

geen*

levend

geïnactiveerd

geen*

geïnactiveerd

levend

geen*

levend (parenterale toediening)

levend (orale toediening)

geen*

levend (orale toediening)

levend (parenterale toediening)

geen*

levend (parenterale toediening)

levend (parenterale toediening)

21 dagen**

* Simultaan vaccineren of vaccineren met elk gewenst interval
** Simultane toediening is wel toegestaan. Dit geldt voor BMR- en gelekoortsvaccin

NB Voor of na een BCG-vaccinatie hoeft geen interval in acht te worden genomen!

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / 6. Combinatievaccins, simultaan vaccineren, intervallen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu