RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lymeziekte en arbeid

Multidisciplinaire richtlijn arbeid en lymeziekte 

Deze multidisciplinaire richtlijn is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en het Centrum Infectiebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De richtlijn Arbeid en lymeziekte geldt als aanvulling op de CBO-richtlijn uit 2013.

Deze richtlijn over arbeid en lymeziekte heeft tot doel:

  • het arbeids- en verzekeringsgeneeskundig handelen te uniformeren;
  • interdisciplinaire samenwerking tussen alle ‘arbostakeholders’ te optimaliseren.  

Arbeid en lymeziekte is bedoeld voor arboprofessionals (zoals bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, arboverpleegkundigen, veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen) en andere professionals (huisartsen, GGD-artsen, internisten, psychologen). De richtlijn richt zich op de gewenste aanpak in het kader van de preventie, de verzuimbegeleiding en de re-integratie van lymeziekte bij werkenden.

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu