RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS)

Multidisciplinaire richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom

De richtlijn 'Q-koortsvermoeidheidssyndroom' (QVS) heeft tot doel uniformiteit te bereiken in de diagnostiek en behandeling van QVS.

  • Sinds 2007 zijn er in Nederland ruim 4000 patiënten gemeld met een acute Q-koortsinfectie. Ruim 20% van deze patiënten ontwikkelt aansluitend langdurige vermoeidheid. Deze vermoeidheid, bijkomende klachten en de door patiënten ervaren beperkingen in maatschappelijk functioneren worden samengevat als QVS. De verwachting is dat het aantal patiënten met QVS de komende jaren zal toenemen.
  • In de eerste zes maanden na een acute Q-koortsinfectie is de kans op spontaan herstel van de vermoeidheids- en bijkomende klachten groot. De werkgroep adviseert dit natuurlijk beloop af te wachten.
  • De diagnose QVS berust op anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend laboratoriumonderzoek.
  • De werkgroep adviseert verwijzing van QVS-patiënten naar gespecialiseerde behandelaars die cognitieve gedragstherapie (CGT) voor CVS en/of QVS kunnen bieden.
  • Indien er sprake is van persisterende klachten zes maanden na de acute infectie (QVS) dan lijkt het percentage patiënten dat nog spontaan herstelt laag.

 

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / LCI-richtlijnen / LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu