RIVM_Logo

HBV-vaccinatie hivpositieven

De richtlijn ‘vaccineren van hivpatiënten binnen het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen' vindt u onder 'Downloads'

In de richtlijn wordt beschreven hoe te handelen wanneer een hivpositieve patiënt die binnen de doelgroep van het programma valt (mannen die seks hebben met mannen en sekswerkers) bij u op het spreekuur komt. Uit recente literatuurstudies blijkt dat het vaccineren van hivpatiënten tegen hepatitis B niet altijd effectief is als met een enkele dosis vaccin (in het geval van dit programma momenteel HBvaxPRO 10 microg HBsAg/ml van Sanofi-Aventis) wordt gevaccineerd. Daarnaast blijkt het resultaat van de vaccinatie afhankelijk te zijn van het aantal CD4-cellen en de hoogte van de virale load van de hivpatiënt. Het vaccinatieschema voor hivpatiënten wijkt niet af van het reguliere vaccinatieschema. Echter het startmoment van de hepatitis B-vaccinatie, de hoeveelheid vaccin, de uitvoerende organisatie en de noodzaak tot titerbepaling wijken af van de binnen het programma gebruikelijke routine.

Voordat deze richtlijn in uw regio geïmplementeerd kan worden is het wenselijk dat u samen met de HBV-coördinator of hivverpleegkundige en/of hivbehandelaar in uw regio afspraken maakt over de logistieke afhandeling van de vaccinatie. Mochten deze afspraken al gemaakt zijn dan kunt u, op indicatie van de hivbehandelaar, een dubbele dosis HBV-vaccinatie geven aan hivpositieve patiënten. Tevens kunt u deze dubbele dosis ook in het registratiesysteem registreren zodat wij deze dubbele dosis kunnen vergoeden.

Wij danken GGD Rotterdam-Rijnmond die de werkgroep leidde en de werkgroepleden.

 

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / HBV-vaccinatie hivpositieven

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu