RIVM_Logo

Soa: Motiverende gespreksvoering - handleiding counseling

Binnen de soabestrijding is, naast testen, counseling een belangrijk onderdeel geworden van preventie. Een goed soa/hiv-counselinggesprek voeren is een vak apart. In het veld bestond de noodzaak en behoefte aan een eenduidige gespreksstructuur met aanknopingspunten uit de gedragswetenschappen. Het Soaaids Gespreksmodel is ontwikkeld om sociaal verpleegkundigen een handvat te bieden voor het voeren van soa/hiv-counselinggesprekken op maat.


  • Versie juli 2016

 

Home / Documenten en publicaties / Draaiboeken / LCI-draaiboeken / Soa: Motiverende gespreksvoering - handleiding counseling

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu