RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gezondheidsrisico's in een kindercentrum of peuterspeelzaal (0-4 jarigen)

De hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang kunt u downloaden vanaf de LCHV-pagina 'Kindercentra'. 

Home / Documenten en publicaties / Draaiboeken / LCI-draaiboeken / Gezondheidsrisico's in een kindercentrum of peuterspeelzaal (0-4 jarigen)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu