RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Landelijke Monitoring en Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker

Het bevolkingsonderzoek darmkanker valt onder de regie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De jaarlijkse landelijke monitoring van het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt in opdracht van het RIVM verricht door Erasmus MC en het NKI/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Het doel van de monitor is om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek darmkanker te bewaken en belangrijke knelpunten te signaleren.

In 2015 hebben 850.000 Nederlanders deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Bij bijna 3.700 van hen is na vervolgonderzoek darmkanker ontdekt. De monitor 2015 laat zien dat dit veelal in een vroeg stadium is. Daarnaast zijn bij meer dan 20.000 deelnemers zogenaamde adenomen verwijderd. Dit kunnen voorlopers van darmkanker zijn.

De deelname aan het bevolkingsonderzoek blijft onverminderd hoog, zo blijkt uit de monitor 2015. Ongeveer 73 procent van de mensen die een uitnodiging kregen, deed mee aan het bevolkingsonderzoek. Hiermee heeft Nederland wereldwijd de hoogste deelname aan een landelijk georganiseerd bevolkingsonderzoek darmkanker.

U vindt de jaarlijkse monitor in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Darmkankerscreening / Landelijke Monitoring en Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu