RIVM_Logo

Landelijke Monitoring en Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker

Het bevolkingsonderzoek darmkanker valt onder de regie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De jaarlijkse landelijke monitoring van het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt in opdracht van het RIVM verricht door Erasmus MC en het NKI / Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. De monitoring wordt verricht met gegevens die afkomstig zijn uit ScreenIT (voorheen ColonIS), het landelijk informatiesysteem voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.

In deze monitor worden de resultaten uit 2014 gepresenteerd: het eerste jaar van het bevolkingsonderzoek. Deze monitor is gebaseerd op personen die zijn uitgenodigd t/m 31 december 2014. Van deze mensen zijn gegevens meegenomen t/m 31 maart 2015.

De uitvoering van het bevolkingsonderzoek wordt verzorgd door vijf regionale organisaties, allen verantwoordelijk voor een aantal provincies. Personen die bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van gegevens voor kwaliteitsborging (n=24) zijn niet meegenomen in de uitkomsten. Zij zijn wel meegenomen bij het totaal aantal verstuurde uitnodigingen.

U vindt de monitor in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Darmkankerscreening / Landelijke Monitoring en Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu