2017

 • Lyme kost jaarlijks 20 miljoen euro 25 april 2017

  Voor het eerst zijn voor Nederland de maatschappelijke kosten van de ziekte van Lyme bepaald. De ziekte blijkt jaarlijks bijna 20 miljoen euro te kosten. Ernstige infecties en langdurige klachten na de behandeling van Lyme veroorzaken het grootste deel van deze kosten. Overige kosten werden veroorzaakt door tekenbeten en milde infecties.

 • Lichte stijging ammoniakuitstoot 24 april 2017

  De uitstoot van ammoniak is in 2015 licht gestegen ten opzichte van 2014 en voldoet met 127,6 kiloton aan het Europees gestelde plafond. De toename komt vooral doordat in de agrarische sector meer kunstmest is gebruikt. De toename wordt voor een deel afgezwakt door een dalende uitstoot in de varkens en pluimveesector als gevolg van schonere stalsystemen. Dit blijkt uit het Informatieve Inventory Report 2017 van het RIVM en partnerinstituten.

 • Welke tools en voorlichting kun je inzetten om tekenbeten te voorkomen? 21 april 2017

  Samen met de Universiteit Maastricht in opdracht van het RIVM promoveert Desirée Beaujean op 21 april met haar proefschrift ‘Attention for Lyme prevention – Educational tools to prevent tick bites and Lyme borreliosis’.

 • Nieuw rapport toont aan dat het tijd is voor verandering: gedragsverandering voor een duurzaam en gezond Europa 20 april 2017

  De toestand van het milieu, onze gezondheid en het niveau van sociale ongelijkheid zijn nauw met elkaar verbonden. De invloed van individueel gedrag op de overgang naar een duurzame samenleving is daarbij lang onderbelicht gebleven. Dit rapport kan echter een goed startpunt vormen voor verandering. Veel maatregelen om het milieu te beschermen zijn in potentie ook goed voor onze gezondheid en kunnen tegelijkertijd ongelijkheid tegengaan. Maar om deze combinatie van voordelen volledig te benutten en verder te ontwikkelen, moet nog veel werk worden verricht. Dit zijn een aantal van de bevindingen in het INHERIT Baseline Report.

 • TIME eert RIVM'er Guus Velders 20 april 2017

  TIME heeft professor doctor Guus Velders van het RIVM uitgekozen tot één van de honderd invloedrijkste personen in de wereld. Velders krijgt de erkenning omdat hij de wetenschappelijke basis legde onder het wereldwijde klimaatakkoord dat in oktober 2016 werd gesloten in Kigali, Rwanda.

 • Nieuwe stap naar berekening milieueffect van combinaties van bestrijdingsmiddelen 14 april 2017

  Bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen houdt de EU momenteel geen rekening met het gebruik van meerdere gewasbeschermingsmiddelen bij dezelfde teelt. Het RIVM heeft drie methoden bestudeerd om hier in de toekomst wel rekening mee te houden. Het blijkt dat deze methoden inzicht geven in het optreden van ‘meervoudige stress’. Het is nodig om de methoden nog verder te ontwikkelen, om ze daadwerkelijk toepasbaar te maken bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

 • Medewerker vaccinproducent besmet met poliovirus 13 april 2017

  Begin april vond een incident plaats in een afgeschermde ruimte bij een vaccinproducent. Hierbij zijn twee medewerkers blootgesteld aan poliovirus. Na het incident zijn direct maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Uit onderzoek bleek dat één van de medewerkers besmet is geraakt met het poliovirus. Volgens protocol heeft de GGD alle gezinscontacten van de besmette persoon in kaart gebracht. Deze worden uit voorzorg onderzocht.

 • Investeren in gezonde leefomgeving bevordert gezond gedrag 13 april 2017

  De wijze waarop de leefomgeving is ingericht kan mensen aansporen tot gezond gedrag. Er zijn nog veel mogelijkheden om een gezonde leefomgeving te creëren. Het is daarbij belangrijk dat de overheid blijft investeren in het verbeteren van de milieukwaliteit en dat betrokkenen met elkaar samenwerken bij het inrichten van de leefomgeving. Dat concludeert het RIVM in een onderzoek naar de relatie tussen de leefomgeving en gezondheid.

 • Complicatieregistratie (DRCE) 11 april 2017

  Sinds 1 januari 2016 is de Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCE) werkzaam.

 • Wijzigingsverzoeken dataset 11 april 2017

  Voor de uitvoering, monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker worden gegevens vastgelegd en vindt er gegevensuitwisseling plaats tussen betrokken ketenpartijen.

 • Meer chlamydia en gonorroe gevonden door Centra Seksuele Gezondheid 11 april 2017

  De Centra Seksuele Gezondheid worden steeds effectiever in het opsporen van soa’s. In 2016 zijn er 11% meer chlamydia-diagnoses vastgesteld bij vrouwen en heteroseksuele mannen dan in 2015. Bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) wordt steeds vaker gonorroe gevonden. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid 2016 van het RIVM. Een reden voor de stijging is dat er steeds meer mensen getest worden die behoren tot de groepen met een hoog risico op soa’s.

 • HPV 2017: internationaal papillomavirus conferentie 11 april 2017

  Van 28 februari tot 4 maart was er een internationaal papillomavirus conferentie in Kaapstad. Er waren veel onderzoekers vanuit Nederland aanwezig.

 • Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in heel NL van start 11 april 2017

  Vanaf 13 maart is het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker van start in heel Nederland.

 • Omgevingswet biedt weinig regels voor natuurlijk kapitaal 11 april 2017

  De Omgevingswet regelt het beheer van natuurlijk kapitaal niet expliciet. Wel biedt de Omgevingswet overheden de mogelijkheid om aandacht te besteden aan natuurlijk kapitaal. Decentrale overheden zouden doelen om het natuurlijk kapitaal te beschermen het beste in de omgevingsvisie kunnen opnemen.

 • Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek borstkanker 2017 11 april 2017

  Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek borstkanker voor 2017 is gereed en beschikbaar via de website.

 • Lang in de zon: bescherm je huid tegen verbranding 07 april 2017

  Zondag belooft een zonnige en warme dag te worden. Na de winter is het fijn om weer in de zon te zijn. Een beetje UV-straling van de zon is ook goed voor je omdat het ervoor zorgt dat je lichaam Vitamine D aanmaakt. Dit draagt bijvoorbeeld bij aan gezonde botten. Met een zonkracht 4 is het wel nodig om de huid te beschermen tegen verbranding als je langere tijd in de zon bent.

 • Betere risicobeoordeling van metalen in bodem 07 april 2017

  Om te bepalen of de kwaliteit van bodems geschikt is voor (her)gebruik wordt onder meer beoordeeld of de aanwezige metalen een risico vormen voor mens, plant en dier. Het RIVM adviseert om de huidige methodiek, waarbij wordt gekeken naar de totale concentratie aanwezige metalen, te vervangen door een methode die alleen de concentratie van metalen meet die schadelijke effecten kunnen veroorzaken.

 • Twintigers lopen meeste risico op soa en hiv 07 april 2017

  Van de Nederlanders van 16 jaar en ouder geeft 3 procent aan dat ze tijdens het laatste sekscontact onbeschermde seks hebben gehad met een losse partner. Zij lopen daarmee risico op soa en hiv. Dit risico is het hoogst onder twintigers. Zij geven aan dat ze zich ook het vaakst laten testen op hiv en soa. Homoseksuele mannen laten zich vaker testen op hiv en soa dan heteroseksuele mannen. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2016 van het CBS, in samenwerking met het RIVM, Rutgers en Soa Aids Nederland.

 • Geen NT-meting naast de NIPT 06 april 2017

  Als een zwangere kiest voor de NIPT (TRIDENT-2) krijgt ze niet óók nog een Nekplooi (NT)-meting.

 • Bent u verloskundig zorgverlener en heeft u vragen over de NIPT? 06 april 2017

  Kijk op www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo; hier staan veelgestelde vragen en vindt u ook materialen zoals een uitgebreide gespreksleidraad, met meer informatie over de NIPT.

 • Praktische tips inrichting counseling 06 april 2017

  Uit onderzoek is gebleken dat er bij de counseling prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom en het SEO kwaliteitswinst valt te behalen.

 • DIN 2.1: verplichte nascholing voor counselors prenatale screening 06 april 2017

  Counselors moesten voor 1 april 2017 geslaagd zijn voor de toets van de DIN 2.1.

 • De NIPT is beschikbaar 06 april 2017

  Per 1 april hebben zwangere vrouwen in Nederland de mogelijkheid om te kiezen voor de NIPT (niet-invasieve prenatale test) als eerste test voor de screening op down-, edwards-, en patausyndroom.

 • Minder zout in sommige voedingsmiddelen, suikergehalte daalt niet 06 april 2017

  Het zoutgehalte in brood was in 2016 gemiddeld 19 procent lager dan in 2011. Ook bepaalde soorten sauzen, soepen, groenten en peulvruchten in blik of glas en chips hebben een lager zoutgehalte, tussen de 12 en 26 procent lager dan in 2011. Daarnaast hebben enkele productgroepen (bijvoorbeeld sommige soorten vleeswaren) een lager verzadigd vetgehalte gekregen. Het suikergehalte is in alle onderzochte productgroepen gelijk gebleven. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van het RIVM naar de gehalten aan zout, suiker en verzadigd vet in voedingsmiddelen ten opzichte van 2011.

 • Rotavirus in Nederland: achtergrondinformatie voor de Gezondheidsraad 06 april 2017

  Het rotavirus kan ernstige maagdarminfecties veroorzaken die vooral voorkomen bij jonge kinderen. Er zijn twee vaccins beschikbaar die beide via druppeltjes in de mond worden toegediend. De Gezondheidsraad adviseert hoe vaccinatie van kinderen tegen het rotavirus toegankelijk zou moeten worden. Dit rapport bevat achtergrondinformatie ter ondersteuning van dit advies. De minister neemt op basis hiervan een besluit.

 • Vertalingen 06 april 2017

  De Nederlandstalige, gedrukte versie van de folder ‘Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom’ is te bestellen via de webshop.

 • De websites zijn live! 06 april 2017

  Alle websites over de NIPT zijn inmiddels live. Hieronder een overzicht van de websites die zijn ontwikkelt mét de bijbehorende links:

 • Hoe brengt u www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl onder de aandacht? 06 april 2017

  In de laatste week van maart is de informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom toegevoegd aan de website voor zwangeren www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

 • Kwaliteitseisen en het draaiboek herzien 06 april 2017

  Met de invoering van de NIPT als eerste screeningstest zijn ook een aantal kwaliteitseisen en het draaiboek herzien.

 • Introductiecursus SAFETI-NL 05 april 2017

  Op 15, 16 en 18 mei en 6 juli 2017 organiseert het RIVM weer de 4-daagse introductiecursus voor SAFETI-NL.

 • WIP publiceert richtlijn Virale hemorragische koortsen 04 april 2017
 • Betrek therapietrouw bij bepalen kosteneffectiviteit van geneesmiddelen 03 april 2017

  Patiënten die geneesmiddelen volgens voorschrift innemen, blijven langer gezond en brengen de zorgkosten omlaag. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het is dan ook van belang om de effecten van zogeheten therapietrouw mee te nemen in kosteneffectiviteitsberekeningen van geneesmiddelen. Overigens kan dat alleen worden gedaan als gegevens over therapietrouw beschikbaar zijn.

 • Nieuwe versie WIP-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen 03 april 2017
 • Elk jaar 300.000 tekenbeten in stedelijk gebied 03 april 2017

  Eén op de 5 tekenbeten vindt plaats binnen het stedelijk gebied. De meeste tekenbeten vinden plaats in het buitengebied, maar ook binnen stedelijk gebied worden dus veel mensen gebeten. Dat blijkt uit een onderzoek naar tekenbeetmeldingen op Tekenradar.nl. Nu het tekenbeetseizoen is begonnen, is het belangrijk om te controleren op tekenbeten na een bezoek aan het groen, ook binnen het stedelijk gebied.

 • Hoe is het om een infectieziekte te hebben? 03 april 2017

  Kinkhoest, hepatitis B of een voedselinfectie... Hoe is het om dit te hebben? Wat kun je doen om het te voorkomen? Thuisarts.nl en het RIVM ontwikkelden samen een serie korte films over verschillende infectieziekten. Patiënten vertellen over hun eigen ervaringen en medisch deskundigen geven uitleg en praktische tips.

 • Nitraat in grondwater vooralsnog te hoog voor duurzame drinkwaterwinning 31 maart 2017

  De hoeveelheid nitraat in grondwater in gebieden voor drinkwaterwinning – de grondwaterbeschermingsgebieden – neemt af. Toch werd de drinkwaternorm voor nitraat in de periode 2010-2014 in een kwart van de gebieden overschreden. Dit blijkt uit berekeningen van RIVM en Alterra.

 • Meer sporten en bewegen door aanbod op maat 31 maart 2017

  Bepaalde groepen mensen in Nederland bewegen en sporten minder vaak. Zij hebben bijvoorbeeld te weinig geld, zijn niet op de hoogte van het beschikbare aanbod, denken anders over sport en bewegen, komen er te weinig mee in aanraking, of zijn door hun lichamelijke of verstandelijke beperkingen afhankelijk van anderen om een (sport-)activiteit te kunnen bijwonen.

 • WIP publiceert richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik – niet-kritisch, semi-kritisch of kritisch gebruik [ZKH] 30 maart 2017
 • Preventieve ouderenzorg: maatwerk en integrale aanpak van belang 30 maart 2017

  Een van de essentiële elementen van goede preventieve ouderenzorg is het werken vanuit een integrale visie en met een integraal team. In het integrale team werkt de gemeente samen met ouderen en met alle andere relevante partijen vanuit preventie, zorg, welzijn en wonen. Een coördinator vanuit dit team bundelt signalen en legt de benodigde contacten tussen ouderen, professionals en informele zorgverleners. Maatwerk is hierbij belangrijk, omdat dé oudere nu eenmaal niet bestaat.

 • Nepbrief namens RIVM met oproep hivtest 30 maart 2017

  Een onbekend aantal mensen heeft een nepbrief ontvangen van het RIVM om aanstaande zaterdag (1 april) verplicht deel te nemen aan een onderzoek naar hiv. Deze brief is niet afkomstig van het RIVM.

 • Per 1 april NIPT mogelijk als eerste screeningstest 29 maart 2017

  Per 1 april hebben zwangeren in Nederland de mogelijkheid om te kiezen voor de NIPT (niet-invasieve prenatale test) als eerste test voor de screening op down-, edwards-, en patausyndroom. Dit maakt deel uit van een wetenschappelijke implementatie studie. Vanaf dat moment kunnen zwangere vrouwen kiezen uit de al bestaande combinatietest, de NIPT of om niet te laten screenen.

 • Griepepidemie is voorbij 29 maart 2017

  Van 28 november 2016 tot en met 12 maart 2017 was er een griepepidemie in Nederland. Er is een griepepidemie wanneer meer dan 51 op de 100.000 mensen zich bij de huisarts melden met griepachtige klachten en er influenzavirus wordt aangetoond in afgenomen keel- en neusmonsters. De griepepidemie is nu na 15 weken officieel voorbij omdat al twee weken lang het aantal mensen met griepachtige klachten onder de epidemische grens is gebleven. Ook wordt er nauwelijks nog influenzavirus aangetoond. De epidemie duurde langer dan gemiddeld. In de afgelopen 20 jaar duurde een epidemie meestal rond de 9 weken.

 • Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland: de achtergrondrapporten 28 maart 2017

  In 2015 en 2016 bundelde het RIVM de bestaande kennis over de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van het Nederlandse voedingspatroon. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in vijf achtergrondrapporten die de wetenschappelijke basis zijn van het rapport ‘Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland’ dat het RIVM op 24 januari 2017 publiceerde.

 • Bestellen folder; Nieuwe materialen beschikbaar 21 maart 2017

  Wegens de invoering van TRIDENT-2 zijn verschillende materialen vernieuwd waaronder de folder voor zwangeren over de screening op down-, edwards- en patausyndroom.

 • Verplichte nascholing voor counselors prenatale screening: DIN 2.1 21 maart 2017

  Omdat het screeningsprogramma ingrijpend verandert, moeten counselors prenatale screening voor 1 april 2017 geslaagd zijn voor de toets van de DIN 2.1, Nascholing Prenatale Screening voor counselors.

 • Uitvoeringstoets uitbreiding hielprik 21 maart 2017

  Op 14 april 2015 verscheen het standpunt van de Minister van VWS met het voornemen om - op advies van de Gezondheidsraad - de hielprikscreening uit te breiden met veertien aandoeningen.

 • DIN 2.1: instructiefilm over counseling is nu beschikbaar. 21 maart 2017

  De Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland (SPSZN) heeft de instructiefilm Counseling Prenatale Screening uitgebracht.

 • Onderzoek naar retentie en secundair gebruik van hielprikbloed 21 maart 2017

  In februari is door het VUmc een onderzoek gestart in samenwerking met het RIVM met betrekking tot hielprikkaarten.

 • Vernieuwde websites over screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO 21 maart 2017

  De website van het RIVM over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek) is vernieuwd.

 • In Nederland is nauwelijks regelgeving voor luchtkwaliteit binnenshuis 17 maart 2017

  Er is in Nederland bijna geen specifieke regelgeving voor hoeveelheden chemische stoffen in de binnenlucht en de mate van blootstelling aan die stoffen. Er is wel Europese regelgeving voor de aanwezigheid van stoffen in afzonderlijke producten en materialen. Vergeleken met Frankrijk, België en Duitsland is er in Nederland minder nationale regelgeving om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren.

 • Milieubelastende geneesmiddelen nog niet te vervangen 14 maart 2017

  Het RIVM onderzoekt mogelijkheden om het milieu minder te belasten met resten van geneesmiddelen. Wanneer het ene geneesmiddel kan worden vervangen door een ander geneesmiddel of een andere behandeling die het milieu minder belast, kan daarmee milieuwinst worden behaald. Dit blijkt echter in de praktijk nog moeilijk.

 • Patiënt met gele koorts 10 maart 2017

  Bij een patiënt in Nederland is gele koorts vastgesteld. De patiënt is in Suriname geweest en heeft de ziekte daar opgelopen. Dat is opmerkelijk, omdat gele koorts al 45 jaar niet meer is vastgesteld in Suriname.

 • Off-labelgebruik geneesmiddelen in EU in kaart gebracht 10 maart 2017
 • Nieuwe waterkwaliteitscheck voor stedelijk water in ontwikkeling 09 maart 2017

  Tegenwoordig worden in steden veel projecten opgezet om duurzaam met water om te gaan en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Voorbeelden hiervan zijn het hergebruik van afvalwater en de opvang van overtollig regenwater in heropende grachten, waterpleinen en weides. Hierdoor komen mensen meer en op een andere manier in aanraking met water in de openbare ruimte. Behalve de voordelen hiervan, kan contact met dit water ook gezondheidsklachten veroorzaken, zoals maagdarm-, huid- en luchtwegklachten. Het RIVM pleit er daarom voor om bij het ontwerpen, plannen en realiseren van stedelijk waterinitiatieven stil te staan bij de kwaliteit van water. Met relatief eenvoudige aanpassingen kunnen eventuele gezondheidsrisico’s beperkt worden. Om dit te ondersteunen is de waterkwaliteitscheck voor stedelijk water in de maak.

 • Leer hoe leerlingen kunnen bijdragen aan onderzoek van NASA, KNMI, RIVM en WUR 08 maart 2017

  GLOBE Nederland organiseert op 21 maart de jaarlijkse GLOBE dag. Op deze dag vertellen wetenschappers van o.a. KNMI, RIVM en WUR hoe middelbare scholieren kunnen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Leerlingen doen metingen in de schoolomgeving en leren zo zelf onderzoek te doen en dragen gelijk bij aan meer kennis over natuur en milieu.

 • Onderzoek naar besmetting door hantavirus en leptospirose bij muskus- en beverratbestrijders 03 maart 2017

  In februari 2015 is voor het eerst het Seoulvirus , een soort hantavirus, bij drie in Nederland gevangen bruine ratten vastgesteld. Deze ontdekking gaf aanleiding voor onderzoek naar het risico en de omvang van besmettingen met hantavirus (specifiek Seoulvirus) en leptospirosen bij muskus- en beverratbestrijders. Uit de resultaten blijkt dat het risico op besmetting met hantavirus via bruine ratten klein is. Voor leptospirosen is het risico op blootstelling groter. Persoonlijke beschermingsmaatregelen zijn van belang om dit risico te verkleinen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van de Unie van Waterschappen.

 • Berekenen spoortrillingen efficiënter dan meten 02 maart 2017

  Er is momenteel geen uniform rekenmodel beschikbaar voor het bepalen van trillingen door treinen. Dit uniforme model kan wel ontwikkeld worden op basis van bestaande methoden en data. Dit blijkt uit een rapport van het RIVM.

 • Overleg o.l.v. minister Schippers over organisatie en financiering richtlijnen infectiepreventie 02 maart 2017
 • Effectiviteit van de griepprik in Europa 01 maart 2017

  De griepprik van het griepseizoen 2016-2017 heeft tot nu toe ongeveer 38% van de griepgevallen in Europa voorkomen. Dit percentage komt overeen met voorgaande jaren waarin het A(H3N2)-griepvirus veel voorkwam. De griepvirussen die nu bij patiënten in Nederland met griepachtige klachten worden aangetoond komen redelijk overeen met de virussen in het vaccin. Dit blijkt uit tussentijdse onderzoeksresultaten van het Europese project I-MOVE naar vaccineffectiviteit van de griepprik. In dit project werken verschillende instituten in Europa samen, waaronder het RIVM en het NIVEL.

 • Straling rond Nederlandse nucleaire instellingen voldoet aan de norm 28 februari 2017

  De concentraties van radioactieve stoffen in de lucht en in het afvalwater van nucleaire instellingen in Nederland lagen in 2015 onder het toegestane maximum. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM.

 • Oproep deelname inventarisatie klachten van vrouwen met een siliconen borstimplantaat 21 februari 2017

  Het RIVM inventariseert in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) welke gezondheidsklachten vrouwen met een siliconen borstimplantaat ervaren. De IGZ en het RIVM roepen vrouwen met een siliconen borstimplantaat en klachten op om deel te nemen aan dit onderzoek en de vragenlijst in te vullen.

 • Kleine hoeveelheid jodium-131 in Europese lucht 20 februari 2017

  In de tweede helft van januari 2017 hebben diverse landen in Noord-West Europa gemeld dat er radioactief jodium-131 in de lucht is gevonden. Noorwegen was het eerste land dat het meldde en sindsdien hebben ook Finland, Polen, Tsjechië, Duitsland, Frankrijk en Spanje de detectie van jodium-131 gerapporteerd. In de lucht in Nederland hebben we dit niet gedetecteerd.

 • Eerste uitnodigingen op de mat 16 februari 2017

  De eerste uitnodigingen voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn eind januari verstuurd.

 • Save-the-date: Eurogin 8 tot 11 oktober 16 februari 2017
 • Nieuwe materialen op 1 maart beschikbaar 16 februari 2017

  Wegens de invoering van TRIDENT-2 zijn verschillende materialen vernieuwd waaronder de folder voor zwangeren over de screening op down-, edwards- en patausyndroom.

 • Hepatitis A onder homomannen in Nederland 16 februari 2017

  Sinds eind 2016 komen er vaker meldingen binnen van hepatitis A bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). Bij de gemiddeld 100 meldingen van hepatitis A die het RIVM jaarlijks krijgt, waren de afgelopen 5 jaar geen mannen die seks hebben met mannen. Sinds eind 2016 zijn er in totaal al 17 meldingen onder mannen met homoseksuele contacten. Ook in andere Europese landen is een toename te zien onder deze groep. Hepatitis A is een besmettelijke leverziekte. Er is een vaccin tegen hepatitis A.

 • Voorlichting asielzoekers 16 februari 2017

  De folder 'Screeningen bij pasgeborenen' was al vertaald in 10 talen waaronder Arabisch dat gebruikt kan worden voor de asielzoekers uit Syrië.

 • Counseling NIPT als eerste screeningstest: niet eerder dan 1 april 16 februari 2017

  Vanaf 1 april 2017 kunnen zwangeren in het kader van TRIDENT-2 kiezen tussen de combinatietest en de NIPT als eerste screeningstest als zij hun kind willen laten screenen op down-, edwards- en patausyndroom.

 • Vooropleidingseisen kandidaat-screeners aangepast 16 februari 2017

  De vooropleidingseisen voor de kandidaat-screeners van de neonatale gehoor- en hielprikscreening zijn aangepast en zoveel mogelijk gelijk getrokken voor beide programma's.

 • Virussen mogelijk alternatief voor antibiotica 16 februari 2017

  Synthetische biologie kan mogelijk een rol spelen in het bestrijden van antibioticaresistentie. Hierbij kan de techniek van synthetische biologie worden gebruikt om virussen aan te passen die bacteriën kunnen aanvallen. Dit blijkt uit een populair wetenschappelijk artikel van RIVM in samenwerking met Kennislink.

 • Verplichte nascholing voor counselors prenatale screening live op 16/2: DIN 2.1 16 februari 2017

  Alle zwangeren kunnen vanaf 1 april 2017 kiezen voor de NIPT als zij hun kind willen laten screenen op down-, edwards- en patausyndroom.

 • Spiekboekje hielprikscreening weer verkrijgbaar 16 februari 2017

  Het populaire spiekboekje van de hielprikscreening is weer verkrijgbaar.

 • Nieuwe uitslagbrieven voor vrouwen die worden uitgenodigd 16 februari 2017

  Deze maand neemt het bevolkingsonderzoek borstkanker nieuwe uitslagbrieven in gebruik. Vrouwen die worden doorverwezen na deelname aan het bevolkingsonderzoek ontvangen voortaan een BI-RADS 0 uitslagbrief of een BI-RADS 4/5 uitslagbrief. De brieven bieden vrouwen op maat informatie over de betekenis van de uitslag. Deze twee gedifferentieerde uitslagbrieven vervangen de huidige uitslagbrief voor cliënten.

 • (Voorlopige) tarieven 2017 vastgesteld door VWS 16 februari 2017

  Met onze opdrachtgever, het ministerie van VWS, is overeengekomen de (voorlopige) tarieven 2017 voor de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE gelijk te houden aan de tarieven voor 2016 en 2015.

 • Nieuwe uitvoeringskader online 16 februari 2017

  Hoe en door wie wordt het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uitgevoerd? Welke afspraken zijn gemaakt om alles in het proces zo goed en helder mogelijk te laten verlopen?

 • Leeftijd en vaccinatiegeschiedenis beïnvloeden afweerreacties na natuurlijke infectie met kinkhoest 15 februari 2017

  Leeftijd speelt een rol in afweerreacties na een natuurlijke infectie met Bordetella pertussis, de bacterie die de besmettelijke luchtweginfectie kinkhoest veroorzaakt. Vaccinatie heeft het aantal kinkhoestgevallen vanaf de jaren 50 weliswaar drastisch verlaagd, maar deze slimme bacterie is bezig met een comeback; kinkhoest komt ook steeds meer voor bij mensen die hiertegen gevaccineerd zijn. Omdat een natuurlijke infectie, in vergelijking met een kinkhoestvaccinatie, een langere bescherming biedt tegen een volgende kinkhoestinfectie, kan kennis over de afweerreactie (immuunrespons) na infectie bijdragen aan het ontwikkelen van verbeterde vaccins. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Inonge van Twillert bij het RIVM. Vandaag promoveert zij bij de Universiteit Utrecht.

 • Nieuwsbericht probitrelaties - 15 februari 2017 15 februari 2017

  Met dit bericht informeren wij u over een aantal actuele ontwikkelingen rond de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties.

 • Nationaal Programma Preventie goed op weg 15 februari 2017

  Veel van de gezondheidsprogramma’s die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Preventie (NPP) hebben de doelen gehaald, die bij de start van het NPP werden gesteld. Vooral rondom scholen is vooruitgang geboekt. En met meer dan 300 pledges is ook de maatschappelijke beweging Alles is gezondheid... op stoom. Dat blijkt uit de voortgangsmonitor die het RIVM in opdracht van ZonMw heeft uitgebracht. De resultaten worden vandaag gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van Alles is gezondheid...

 • Voorstel voor Europese berekening van stapeling stoffen in milieu 13 februari 2017

  Het huidige risicobeoordelingssysteem voor chemische stoffen houdt onvoldoende rekening met effecten die verschillende stoffen in combinatie met elkaar hebben op het milieu. Daarom doet het RIVM een voorstel voor de berekening van deze combinatie-effecten onder de Europese REACH regelgeving.

 • Zondag 12 februari kans op smog door fijnstof zeer klein 12 februari 2017

  De kans op smog door fijnstof over heel Nederland is vandaag zeer klein. De gunstige weersomstandigheden zijn hier mede oorzaak van. De luchtkwaliteit is zondag 12 februari 'matig' volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

 • Zaterdag 11 februari en mogelijk 12 februari smog door fijnstof 11 februari 2017

  Zaterdag 11 februari is er smog door fijnstof over heel Nederland en mogelijk op zondag 12 februari ook. De verwachting voor zondag is gebaseerd op de gemeten concentraties van zaterdag 11 februari en op de ongunstige weersomstandigheden met betrekking tot fijnstof. De luchtkwaliteit kan zondag 12 februari ’onvoldoende’ zijn volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

 • Eerste PAS monitoringsrapportage stikstof 08 februari 2017

  Met de PAS-stikstofmonitoring van het RIVM worden de resultaten van het PAS (Programma Aanpak Stikstof) nauwkeurig gevolgd. Deze monitor geeft onder meer inzicht in de trends van de stikstofemissie- en depositie en de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte. Het blijkt dat de berekende stikstofdepositie nu en in de toekomst daalt, ook als er rekening wordt gehouden met economische groei.

 • WIP publiceert richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen 07 februari 2017
 • E-learning hielprik ‘verplicht’ 31 januari 2017

  De programmacommissie van de neonatale hielprikscreening heeft in december 2016 het dwingende advies gegeven dat alle screeners de e-learning over de hielprik doorlopen, inclusief het opnieuw volgen van (delen van) de e-learning bij substantiële wijzigingen of uitbreidingen.

 • Periode tot herautorisatie van screeners verkort van 5 naar 3 jaar 31 januari 2017

  Screeningsorganisaties hebben een verantwoordelijkheid in het opleiden van screeners.

 • Verwijstermijnen geactualiseerd per 1-1-2017 31 januari 2017

  Per 1 januari 2017 worden geactualiseerde verwijstermijnen gehanteerd in de neonatale hielprik-screening.

 • Dubieuze uitslag’ wordt ‘niet-conclusieve uitslag’ 31 januari 2017

  Bij de screening op AGS, CH en OCTN2 was een ‘dubieuze uitslag’ mogelijk. Dit wordt door veel betrokkenen als een verwarrende term beschouwd.

 • Ingangsdatum veranderde kwaliteitseisen counselors prenatale screening 31 januari 2017

  Zoals gemeld in december 2016, zijn de kwaliteitseisen voor counselors aangescherpt en uitgebreid om de kwaliteit van de counseling prenatale screening te verbeteren.

 • Actualisatie draaiboek Neonatale Hielprik Screening 31 januari 2017

  Het draaiboek van de hielprikscreening is geactualiseerd. Alfa-thalassemie (HbH ziekte) en bèta-thalassemie (major) zijn toegevoegd aan de aandoeningen waarop wordt gescreend.

 • Vervolggesprek IGZ / Regieraad WIP over bezwaren bij Toetsingskader IGZ 30 januari 2017
 • Chris Dijkens wint eerste RIVM Jan Kliestprijs 27 januari 2017

  Dijkens wint de RIVM Jan Kliestprijs voor zijn inspanningen om samen met nationale en internationale organisaties de aanpak van milieu incidenten te verbeteren. Door het verspreiden van kennis over crisisbestrijding levert hij een substantiële bijdrage aan een veiliger Nederland. Het RIVM heeft de prijs ingesteld om het belang van samenwerking op gebied van veiligheid, milieu en gezondheid te benadrukken.

 • Minister VWS roept stakeholders WIP bijeen 27 januari 2017
 • Aanbesteding IMS gepubliceerd 24 januari 2017

  Op 9 januari jl. zijn namens de Screeningsorganisaties de aanbestedingsdocumenten voor het IMS, het beeldeninformatiesysteem, gepubliceerd op Tendernet (TenderNet kenmerk 120778).

 • Vernieuwd Beleidskader bevolkingsonderzoeken naar kanker 24 januari 2017

  Het Beleidskader voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker per 1 januari 2017, is vastgesteld. Het beleidskader geeft een overzicht van de wettelijke en beleidsmatige kaders voor de drie bevolkingsonderzoeken in Nederland naar kanker: borst-, baarmoederhals- en darmkanker.

 • Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gefaseerd van start 24 januari 2017

  In het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt het testen van de uitstrijkjes en zelfafnamesets uitgevoerd door vijf screeningslaboratoria. Elk screeningslaboratorium heeft zijn eigen werkgebied.

 • Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland: kansen voor integraal beleid 24 januari 2017

  Nederland wil voorop lopen in de internationale ambitie voor een gezond, duurzaam en veilig voedingspatroon. Om dat te realiseren is een integrale aanpak nodig, waarin onder meer veiligheid, gezondheid en duurzaamheid worden afgewogen. Onderzoek van het RIVM laat zien waar kansen en dilemma’s liggen voor deze integrale aanpak.

 • Animatie "borstonderzoek" vernieuwd 24 januari 2017

  De animatie 'borstonderzoek, hoe werkt het?' in het kader van het bevolkingsonderzoek borstkanker is geactualiseerd. Er is een duidelijke navigatie aangebracht, wat het mogelijk maakt de verschillende onderdelen van de animatie te bekijken.

 • Beschikbaarheid WIP-richtlijnen 24 januari 2017
 • RIVM ondertekent grondstoffenakkoord 24 januari 2017

  Het RIVM is één van de partijen die op 24 januari het grondstoffenakkoord heeft ondertekend. Daarmee ondersteunt het RIVM de transitie naar een circulaire en biobased economie met kennis en informatie. Het RIVM ontwikkelt afwegingskaders voor de beoordeling van producten, maatregelen of innovaties ten aanzien van gezondheid, veiligheid en duurzaam gebruik van het natuurlijk kapitaal.

 • Wat verandert er eigenlijk? 24 januari 2017

  Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gebeurt ook in 2017 nog steeds met een uitstrijkje. Anders is dat dit uitstrijkje in het laboratorium op een andere manier wordt getest.

 • Meer ESBL-blootstelling door rundvlees dan door kippenvlees 24 januari 2017

  Hoewel ESBL-producerende bacteriën het vaakst op rauw kippenvlees voorkomen, krijgen mensen waarschijnlijk meer ESBL-bacteriën binnen via het eten van rauw of onvoldoende verhit rundvlees. De belangrijkste manier waarop mensen besmet raken met ESBL-producerende bacteriën is nog niet bekend. Het eten van vlees speelt hierbij mogelijk een beperkte rol. Uit berekeningen waarin alleen de verschillende soorten vlees zijn onderzocht, blijkt dat bijna 80% van de blootstelling aan ESBL via vlees afkomstig is van rundvlees. Op rauw kippenvlees komen weliswaar de meeste ESBL-producerende bacteriën voor. Maar omdat dit niet rauw gegeten wordt, krijgen mensen minder van deze bacteriën binnen door het eten van kippenvlees.

 • Congres 9 november 2017; Save the Date 24 januari 2017

  In 2017 organiseert het Centrum voor Bevolkingsonderzoek een congres getiteld: 'De bevolkingsonderzoeken op het spoor'.

 • NHG-Standaard Borstkanker neemt alternatieve BI-RADS 0 route op 24 januari 2017

  In december 2016 is de geactualiseerde NHG-Standaard Borstkanker gepubliceerd. Daarin is onder meer de nieuwe verwijsroute voor vrouwen met een uitslag BI-RADS 0 uit het bevolkingsonderzoek opgenomen.
  Deze gaat per 1 juli 2017 in en houdt in dat huisartsen vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag niet meer naar een Mammapoli verwijzen, maar voor aanvullend beeldvormend onderzoek naar een afdeling Radiologie van een ziekenhuis waar ook een Mammapoli aanwezig is.

 • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in het nieuws 24 januari 2017

  Donderdag 12 januari was er in RTL Nieuws een item over het vernieuwde bevolkingsonderzoek.

 • Risico’s voor ongeboren baby door cytomegalovirus groter dan gedacht 24 januari 2017

  Als een zwangere vrouw cytomegalovirus (CMV) oploopt, zijn de risico’s voor de ongeborene groter dan oorspronkelijk werd gedacht. Terwijl het niet altijd duidelijk is dat het om dit virus gaat, aldus Marjolein Korndewal. Zij promoveerde op dinsdag 24 januari aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Haar promotieonderzoek heeft ze bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gedaan.

 • Smogvorming door fijnstof en NO2 23 januari 2017

  Vanaf maandag 23 januari tot donderdag 26 is er smog vorming door fijnstof en NO2. De verwachting is dat dit de komende dagen zal blijven aanhouden, vanwege de ongunstige weersomstandigheden met betrekking tot smog vorming. De luchtkwaliteit blijft ’onvoldoende’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. In de stedelijke gebieden kan, in de spits, de luchtkwaliteit zelfs “slecht” tot ”zeer slecht” worden vanwege de hoge concentraties NO2. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke
  inspanning te vermijden.

 • Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker van start! 23 januari 2017

  Het vernieuwde bevolkingsonderzoek is gestart. Vanaf 23 januari worden de eerste uitnodigingsbrieven van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gestuurd naar vrouwen in de regio’s Haaglanden, Rotterdam Rijnmond, Zeeland en Midden en West-Brabant. Het bevolkingsonderzoek wordt gefaseerd ingevoerd, vrouwen in Noord Nederland ontvangen in maart een uitnodiging. Een van de belangrijkste veranderingen is dat het onderzoek van het uitstrijkje in het laboratorium anders is. Het uitstrijkje wordt nu eerst getest op het humaan papillomavirus (HPV). Alleen als HPV gevonden wordt, wordt hetzelfde uitstrijkje in het laboratorium beoordeeld op afwijkende cellen. Een andere verandering is dat vrouwen – als ze dit willen – gebruik kunnen maken van een zelfafnameset waarmee ze zelf thuis vaginaal materiaal af kunnen nemen.

 • kaart nederland luchtmeetnet 22-1-2016
 • Vanaf zondag 22 januari mogelijk smog door fijnstof 22 januari 2017

  Vanaf zondag 22 januari is er kans op smog door fijnstof. De verwachting is dat de kans op smog door fijnstof de komende dagen blijft vanwege de ongunstige weersomstandigheden met betrekking tot fijnstof. De luchtkwaliteit is de komende dagen ’onvoldoende’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

 • Kansen voor efficiënter beheer van milieuruimte 19 januari 2017

  Het beheer van de milieuruimte is essentieel voor het verbeteren van planvorming in de fysieke leefomgeving. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, DCMR, TNO en Wing in het Rijnmondgebied. Op dit moment geldt bij de vergunningverlening: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De komst van de Omgevingswet biedt echter nieuwe mogelijkheden voor het beheer van de milieuruimte.

 • Effectief Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: tools voor circulair, biobased en milieuvriendelijk inkopen 19 januari 2017

  Om inkopers bij overheidsorganisaties te helpen maatschappelijk verantwoord in te kopen, heeft het RIVM op een rij gezet welke ‘tools’ kunnen helpen om milieueffecten te duiden. De tools variëren sterk van opzet: sommige zijn bijvoorbeeld gericht op een specifieke productgroep (zoals gebouwen), andere juist op een bepaald milieuthema (zoals klimaatverandering of vermesting). Daarnaast kunnen ze kwalitatief, of juist kwantitatief zijn georiënteerd. Het RIVM heeft 13 tools geselecteerd die de brede variatie aan mogelijkheden weergeven en deze verder geanalyseerd.

 • Hergebruik organisch afval kan onbedoelde gevolgen hebben 17 januari 2017

  Het is nodig om met een integrale, ‘brede blik’ te kijken naar de gevolgen van hergebruik van organisch afval voor het milieu. Hergebruik is goed omdat grondstoffen worden bespaard en de hoeveelheid afval wordt teruggebracht. Maar het kan ook onbedoelde gevolgen hebben. Dit staat in een rapport van het RIVM.

 • Verschillen in ervaring geluid van regionale vliegvelden 17 januari 2017

  Mensen kunnen dezelfde geluidsterkte anders beleven. Zo blijkt dat omwonenden hetzelfde aantal decibellen per regionaal vliegveld verschillend ervaren. Dit komt doordat omstandigheden op en rond de luchthavens van invloed zijn op de manier waarop geluid wordt ervaren. Het aantal en het type vliegtuigen zijn onder andere van invloed op de beleefde hinder. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de verwachtingen over de toekomstige hoeveelheid vliegverkeer en de bijbehorende hoeveelheid geluid.

 • Kleine aanpassingen in de Handleiding Risicoanalyse Transport 17 januari 2017

  De Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) beschrijft de rekenmethodieken voor het uitvoeren van een risicoanalyse voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

 • Workshop RBM II versie 2.4 17 januari 2017

  Het rekenprogramma RBM II is vernieuwd.

 • Internationale Salmonella-uitbraak lijkt opgelost 16 januari 2017

  Sinds 2015 is er een Europese uitbraak van Salmonella Enteritidis gaande. Vanaf mei 2016 speelde dit ook in Nederland. Bij de uitbraak waren ruim 170 Nederlandse patiënten betrokken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) en verschillende GGD’en hebben gezamenlijk vastgesteld dat deze patiënten waren te herleiden tot besmette eieren van enkele Poolse legkippenbedrijven. De laatste weken zijn er geen nieuwe patiënten meer bijgekomen in Nederland. Hiermee lijkt de Europese uitbraak van Salmonella met in totaal bijna 450 geregistreerde patiënten opgelost.

 • Bestuur WIP schrijft minister VWS waarom is besloten de WIP op te heffen 13 januari 2017

  Het bestuur van de WIP heeft in een brief aan minister Schippers het besluit toegelicht om de activiteiten van de WIP af te bouwen en het opheffen van de Stichting WIP voor te bereiden.

 • Afbouwen activiteiten WIP: richtlijnen die worden afgerond 12 januari 2017
 • Lancering KIDDI-app voor kinderopvang 12 januari 2017

  Mag een kind met ‘krentenbaard’ naar het kinderdagverblijf? En hoe voorkom je dan dat andere kinderen en leidsters ziek worden? Medewerkers van de kinderopvang kunnen dat vanaf vandaag opzoeken in de KIDDI-app. De KIDDI-app bevat informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen voor kindercentra, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvangorganisaties. Deze informatie is gebaseerd op de richtlijn voor kindercentra van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), onderdeel van het RIVM. De app is geschikt voor smartphones en tablets en is gratis te downloaden in de Apple store (Apple) en Play Store (Android).

 • Vuurwerk zorgt voor smog door fijnstof 01 januari 2017

  In de eerste uren van 2017 is in veel steden van Nederland smog door fijn stof gemeten. De oorzaak was de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. De luchtkwaliteit was in de steden korte tijd “zeer slecht” volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu