RIVM_Logo

Deelname consequentieonderzoek

Publicatiedatum: 14 december 2016
Wijzigingsdatum: 15 december 2016

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan het consequentieonderzoek 'actualisatie van het rekenpakket Safeti-NL'.

De huidige versie van Safeti-NL is versie 6.54 uit 2009. Het consequentieonderzoek richt zich op de voorgenomen overstap naar een nieuwe versie van Safeti-NL. Het doel is om zichtbaar te maken of en zo ja, in welke mate de geactualiseerde versie van het rekenpakket andere uitkomsten oplevert dan het huidige rekenpakket.

Alle overheden en bedrijven krijgen de mogelijkheid om voor specifieke QRA's de verschillen in uitkomsten tussen de huidige en de nieuwe versie van Safeti-NL te laten doorrekenen. Het technische deel van het consequentieonderzoek wordt uitgevoerd door DNV GL. Zij zijn verantwoordelijk voor het doorrekenen van de door overheden en bedrijven aangeleverde versie 6.54 rekenbestanden. Deelname aan het onderzoek kan door vóór 15 januari 2017 rekenbestanden aan te leveren. Ook overheden en adviesbureau die beschikken over rekenbestanden mogen deze aanleveren (natuurlijk na overleg met de eigenaren van het rekenbestand).

Aanmelden kan via: https://www.formdesk.com/rivm/consequentieonderzoek

Direct na de aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail. Vervolgens ontvangt u binnen enkele werkdagen een uitnodiging van het bureau dat het onderzoek uitvoert (DNV GL) om rekenbestanden te plaatsen op hun beveiligde internetomgeving.

Deelname aan het consequentieonderzoek biedt voordelen. Allereerst omdat de gevolgen voor uw situatie daarmee worden meegewogen bij de besluitvorming over de nieuwe versie van Safeti-NL. Verder ontvangt u als eigenaar een geconverteerde versie van het rekenbestand dat geschikt is voor de nieuwe versie van Safeti-NL. Tot slot ontvangt u een digitale rapportage. Deze laat zien welke gevolgen de invoering van de nieuwe versie van Safeti-NL in uw geval heeft. Hiertoe ontvangt u de oude en nieuwe PR 10-6, 10-7, 10-8 contouren, het invloedsgebied en de groepsrisicocurve.

Uiteraard worden de aangeleverde rekenbestanden vertrouwelijk behandeld. In het draaiboek kunt u hier meer informatie over vinden.

 

SAFETI-NL webpagina

SAFETI-NL is een rekenpakket voor het berekenen van de externe veiligheidsrisico's van een inrichting of buisleiding met gevaarlijke stoffen.

Lees verder

Home / Documenten en publicaties / Deelname consequentieonderzoek

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu