Bestuur WIP spreekt met Ministerie van VWS over voorstel toekomst WIP

Het bestuur van de WIP heeft de uitnodiging aangenomen voor een gesprek op 15 december a.s. met mevrouw Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid bij het Ministerie van VWS. 

Onderwerp van gesprek is een voorstel van VWS over de toekomst van de WIP. 

De besturen van de WIP en de moederverenigingen van de WIP: de NVMM, de VHIG en de VIZ, hebben met elkaar overlegd en gezamenlijk geconcludeerd dat voor de oplossing van de huidige (financierings-)problemen van de WIP drie randvoorwaarden essentieel zijn:

  • De onafhankelijkheid van de WIP moet gewaarborgd zijn
  • De WIP moet als een geheel blijven functioneren, geen versnippering
  • Adequate en toekomstbestendige bekostiging van het takenpakket zoals gedefinieerd in het rapport Toekomstvisie WIP (Ip-to-date).

Wij hopen zo spoedig mogelijk nader bericht te kunnen doen.

Bestuur WIP

Logo WIP

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Bestuur WIP spreekt met Ministerie van VWS over voorstel toekomst WIP

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu