RIVM_Logo

Bericht van het Bestuur WIP

Publicatiedatum: 16 december 2016
Wijzigingsdatum: 16 december 2016

Gisteren is het bestuur van de WIP geïnformeerd op het ministerie van VWS (bij monde van Mw. Berg, directeur-generaal Volksgezondheid). De mededeling was dat het ook VWS niet is gelukt om veldpartijen bereid te krijgen financieel bij te dragen aan een toekomstbestendige bekostiging van de WIP en dat men geen andere mogelijkheden ziet of wil benutten om dit doel te bereiken.

Tevens werd aangegeven dat VWS niet bereid is zelf de financiering op zich te nemen. Het bestuur van de WIP zal nu in goed overleg met de moederverenigingen van de WIP: NVMM, VHIG en VIZ, besluiten over het afbouwen van de activiteiten en het opheffen van de WIP. 

 

 

Home / Documenten en publicaties / Bericht van het Bestuur WIP

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu