Nieuws

 • Meer aandacht voor bouwontwerp in bepaling milieuprestaties 20 oktober 2017

  Het is belangrijk om al bij het ontwerp van een bouwwerk na te denken over hoe grondstoffen en bouwmaterialen beter hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Een verbeterde methode om de milieuprestatie te berekenen maakt het mogelijk om beter te kunnen afwegen welke ontwerpen en technieken nodig zijn om hergebruik en recycling te optimaliseren. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Aanvulling op RIVM-rapport “Siliconen borstimplantaten in Nederland”, stand van zaken oktober 2017 13 oktober 2017

  In juni 2016 publiceerde RIVM de resultaten van een onderzoek naar siliconen borstimplantaten in Nederland. Fabrikanten hebben sindsdien gewerkt aan het ophelderen van enkele tegenstrijdige bevindingen en het verbeteren van hun technische dossiers. Deze rapportage beschrijft de stand van zaken in oktober 2017. Verder wordt de anonimiteit van de fabrikanten opgeheven.

 • Nederlandse samenwerking in Europees samenwerkingsprogramma One Health 13 oktober 2017

  Het Europese samenwerkingsprogramma One Health is recent goedgekeurd door de Europese commissie en start in januari 2018. Verschillende Nederlandse instituten werken mee aan dit programma, zoals RIVM, Wageningen Bioveterinary Research (WBRV, onderdeel Wageningen University and Research) en de partners van het Netherlands Centre for One Health (NCOH). In Nederland werken deze organisaties al nauw samen om de dreiging van zoönosen en antibioticaresistentie tegen te gaan. Deze ervaringen in Nederland kunnen nu ook ingezet worden op Europees niveau.

 • Inventarisatie klachten van vrouwen met siliconen borstimplantaat 05 oktober 2017

  Met dit rapport wordt een breed en actueel beeld gegeven van de gezondheidsklachten die vrouwen met een siliconen borstimplantaat in Nederland ervaren. Dit brede beeld is het resultaat van een inventarisatie die het RIVM heeft uitgevoerd in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (voorheen Inspectie voor de Gezondheidszorg). Op basis van deze inventarisatie is het niet mogelijk om aan te geven of de implantaten de oorzaak zijn van de klachten. Wel bieden de resultaten uit deze inventarisatie een basis voor vervolgonderzoek waartoe de minister van VWS het RIVM opdracht geeft.

 • Norovirus belangrijkste oorzaak voedselgerelateerde uitbraken 27 september 2017

  In 2016 zijn meer uitbraken van voedselinfecties en vergiftigingen geregistreerd dan in 2015. Of dat komt doordat er daadwerkelijk meer uitbraken waren of dat er alleen meer meldingen zijn gedaan is niet bekend. Belangrijkste veroorzaker van voedselgerelateerde uitbraken blijft het Norovirus. Dit blijkt uit een analyse van de geregistreerde uitbraken van voedselinfecties en –vergiftigingen in 2016.

 • Complicaties door gebruik apparatuur voor huidbehandeling 25 september 2017

  Alle onderzochte huidbehandelingen met lasers en soortgelijke apparatuur kunnen complicaties tot gevolg hebben. Deze kunnen licht en tijdelijk van aard zijn, zoals roodheid en zwelling, maar ook ernstig en blijvend, zoals verbranding en littekens. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Signaleringskaart geeft inzicht in omgevingsgeluid 25 september 2017

  Het RIVM heeft verkend of een signaleringskaart geluid kan bijdragen aan de vereenvoudiging van de ruimtelijke planvorming en het vergunningverleningsproces. De signaleringskaart geluid geeft initiatiefnemers voor plannen in de leefomgeving, het bevoegd gezag en andere belanghebbenden gelijke informatie over omgevingsgeluid. Dit is van belang om in de toekomst goed met de Omgevingswet te kunnen werken.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu