Nieuws

 • Milieubelastende geneesmiddelen nog niet te vervangen 14 maart 2017

  Het RIVM onderzoekt mogelijkheden om het milieu minder te belasten met resten van geneesmiddelen. Wanneer het ene geneesmiddel kan worden vervangen door een ander geneesmiddel of een andere behandeling die het milieu minder belast, kan daarmee milieuwinst worden behaald. Dit blijkt echter in de praktijk nog moeilijk.

 • Patiënt met gele koorts 10 maart 2017

  Bij een patiënt in Nederland is gele koorts vastgesteld. De patiënt is in Suriname geweest en heeft de ziekte daar opgelopen. Dat is opmerkelijk, omdat gele koorts al 45 jaar niet meer is vastgesteld in Suriname.

 • Off-labelgebruik geneesmiddelen in EU in kaart gebracht 10 maart 2017
 • Nieuwe waterkwaliteitscheck voor stedelijk water in ontwikkeling 09 maart 2017

  Tegenwoordig worden in steden veel projecten opgezet om duurzaam met water om te gaan en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Voorbeelden hiervan zijn het hergebruik van afvalwater en de opvang van overtollig regenwater in heropende grachten, waterpleinen en weides. Hierdoor komen mensen meer en op een andere manier in aanraking met water in de openbare ruimte. Behalve de voordelen hiervan, kan contact met dit water ook gezondheidsklachten veroorzaken, zoals maagdarm-, huid- en luchtwegklachten. Het RIVM pleit er daarom voor om bij het ontwerpen, plannen en realiseren van stedelijk waterinitiatieven stil te staan bij de kwaliteit van water. Met relatief eenvoudige aanpassingen kunnen eventuele gezondheidsrisico’s beperkt worden. Om dit te ondersteunen is de waterkwaliteitscheck voor stedelijk water in de maak.

 • Berekenen spoortrillingen efficiënter dan meten 02 maart 2017

  Er is momenteel geen uniform rekenmodel beschikbaar voor het bepalen van trillingen door treinen. Dit uniforme model kan wel ontwikkeld worden op basis van bestaande methoden en data. Dit blijkt uit een rapport van het RIVM.

 • Oproep deelname inventarisatie klachten van vrouwen met een siliconen borstimplantaat 21 februari 2017

  Het RIVM inventariseert in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) welke gezondheidsklachten vrouwen met een siliconen borstimplantaat ervaren. De IGZ en het RIVM roepen vrouwen met een siliconen borstimplantaat en klachten op om deel te nemen aan dit onderzoek en de vragenlijst in te vullen.

 • Nationaal Programma Preventie goed op weg 15 februari 2017

  Veel van de gezondheidsprogramma’s die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Preventie (NPP) hebben de doelen gehaald, die bij de start van het NPP werden gesteld. Vooral rondom scholen is vooruitgang geboekt. En met meer dan 300 pledges is ook de maatschappelijke beweging Alles is gezondheid... op stoom. Dat blijkt uit de voortgangsmonitor die het RIVM in opdracht van ZonMw heeft uitgebracht. De resultaten worden vandaag gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van Alles is gezondheid...

Home / Nieuws

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu