Meer rapporten en wetenschappelijke artikelen

foto van rapporten

Wetenschappelijk onderzoek is het fundament van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De expertise van het RIVM is gericht op drie inhoudelijke domeinen: Infectieziekten en Vaccinologie, Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid. Binnen de reikwijdte van deze domeinen verzamelt en vergaart het RIVM kennis, past die toe en verspreidt de knowhow onder beleidsmedewerkers, wetenschappers, inspecteurs en voor veel onderwerpen ook onder het algemeen publiek. Elk jaar brengt het RIVM talloze rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding.


Rapporten gepubliceerd in 2017:

Rapporten gepubliceerd in 2016:


Wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in 2017:

Wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in 2016:

 

Home / Homepage / Meer rapporten en wetenschappelijke artikelen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu