Extra nieuws

  • Nederlandse samenwerking in Europees samenwerkingsprogramma One Health 13 oktober 2017

    Het Europese samenwerkingsprogramma One Health is recent goedgekeurd door de Europese commissie en start in januari 2018. Verschillende Nederlandse instituten werken mee aan dit programma, zoals RIVM, Wageningen Bioveterinary Research (WBRV, onderdeel Wageningen University and Research) en de partners van het Netherlands Centre for One Health (NCOH). In Nederland werken deze organisaties al nauw samen om de dreiging van zoönosen en antibioticaresistentie tegen te gaan. Deze ervaringen in Nederland kunnen nu ook ingezet worden op Europees niveau.

  • Tieners beste doelgroep voor meningokokken W-vaccinatie 12 oktober 2017

    Sinds 2015 is er een sterke toename in ziektegevallen door meningokokken groep W (MenW) in Nederland gezien. Bescherming voor tieners en jonge kinderen is gewenst met een vaccin waarin ook MenW zit. Dat kan met een MenACWY-vaccin. Kinderen krijgen nu op 14 maanden een vaccin tegen alleen meningokokken C aangeboden, een type meningokok dat momenteel weinig meer voorkomt. Maar om de bescherming tegen meningokokken C (MenC) ook in de toekomst goed te houden, zou een herhalingsvaccinatie tegen MenC bij tieners nodig zijn. Uit promotieonderzoek van Mariëtte van Ravenhorst blijkt dat de beste leeftijd om te vaccineren tegen meningokokken W en vaccinatie tegen MenC te herhalen, de leeftijd van 12 jaar is. Dat kan dan met een combinatievaccin waarin de types A, C, W en Y zijn opgenomen. Mariëtte van Ravenhorst promoveert op 12 oktober 2017 aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft haar onderzoek bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Spaarne Gasthuis en Wilhelmina kinderziekenhuis (onderdeel UMCUtrecht) gedaan.

  • Doelmatigheid en transparantie van klinisch geneesmiddelenonderzoek moet beter 27 september 2017

    De doelmatigheid en transparantie van klinisch geneesmiddelenonderzoek in Nederland moet beter. Dat concludeert Sander van den Bogert in zijn proefschrift waarop hij 4 oktober zal promoveren aan de Universiteit Utrecht. Jaarlijks worden in Nederland circa 600 klinische geneesmiddelenstudies beoordeeld door de erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) en de CCMO. Van den Bogert onderzocht, in het kader van een samenwerkingsproject tussen het RIVM, de Universiteit Utrecht en de CCMO, wat er na de beoordeling terechtkomt van deze studies. Daarnaast onderzocht hij hoe gegevens die door de regulerende overheidspartijen routinematig worden verzameld kunnen worden ingezet om de efficiëntie van regulering te verhogen.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu