Extra nieuws

  • In Nederland is nauwelijks regelgeving voor luchtkwaliteit binnenshuis 17 maart 2017

    Er is in Nederland bijna geen specifieke regelgeving voor hoeveelheden chemische stoffen in de binnenlucht en de mate van blootstelling aan die stoffen. Er is wel Europese regelgeving voor de aanwezigheid van stoffen in afzonderlijke producten en materialen. Vergeleken met Frankrijk, België en Duitsland is er in Nederland minder nationale regelgeving om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren.

  • Onderzoek naar besmetting door hantavirus en leptospirose bij muskus- en beverratbestrijders 03 maart 2017

    In februari 2015 is voor het eerst het Seoulvirus , een soort hantavirus, bij drie in Nederland gevangen bruine ratten vastgesteld. Deze ontdekking gaf aanleiding voor onderzoek naar het risico en de omvang van besmettingen met hantavirus (specifiek Seoulvirus) en leptospirosen bij muskus- en beverratbestrijders. Uit de resultaten blijkt dat het risico op besmetting met hantavirus via bruine ratten klein is. Voor leptospirosen is het risico op blootstelling groter. Persoonlijke beschermingsmaatregelen zijn van belang om dit risico te verkleinen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van de Unie van Waterschappen.

  • Berekenen spoortrillingen efficiënter dan meten 02 maart 2017

    Er is momenteel geen uniform rekenmodel beschikbaar voor het bepalen van trillingen door treinen. Dit uniforme model kan wel ontwikkeld worden op basis van bestaande methoden en data. Dit blijkt uit een rapport van het RIVM.

Home / Extra nieuws

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu